×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
อิสราภรณ์ เพ็งจันทร์

เอ๊ะ

ชื่อ : อิสราภรณ์ เพ็งจันทร์
En : ISARAPORN PANGCHAN
Guid ID Card : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เชี่ยวชาญภาษา : Thai-English
การศึกษา :

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์  มหาลัยศรีปทุม บางเขน

อิสราภรณ์ เพ็งจันทร์  ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์  มหาลัยศรีปทุม บางเขน

ประสบการณ์ที่ได้จาก คอนเฟิร์ม ทัวร์ ?

ได้มีโอกาส เข้ามาเป็นสมาชิกของ คอนเฟิร์มทัวร์ เมื่อวันที่  21  พฤษาคม  2555  ครั้งแรกที่ได้เข้ามาทำงาน อยู่ในตำแหน่ง ธุรการงานเอกสาร  หลังจากที่ได้ร่วมงานเพียง 4 วัน  ได้มีโอกาสออกทัวร์  เกาะช้าง  เป็น ทีมล่วงหน้า และ อีก 3 วัน  ได้ออกคุมงาน ที่ สมุย   รู้สึกดีใจมากที่ บริษัท ฯ ให้ไว้วางใจเป็นอย่างมาก  ต่อมา  2 เดือน  ได้มีโอกาสได้ ทำโปรแกรมกรุ๊ปทัวร์  เดินทางไป เขาใหญ่  รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเป็นงานชิ้นแรกที่ได้รับมอบหมาย และเป็นเจ้าของโปรเจคนี้ ตอนนั้นพยายามเรียนรู้ วิธีการทำงาน เป็นอย่างมาก  ประทับใจกับเพื่อนร่วมงานทุกคน รวมถือ ผู้บริหารด้วย  ทุกคนให้ความรู้ และ ถ่ายทอดประสบการณ์ จนในที่สุด ก็สามารถปิดการขายกรุ๊ปได้  ตั้งแต่นั้นมา  เลยได้เป็นเซลประจำบริษัท ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงปัจจุบัน  รวมแล้วเป็นเวลา 7 ปี 8 เดือน  

 ตลอดเวลาที่ได้ทำงานกับบริษัทฯ  บริษัท ได้มีการพัฒนาบุคลากร และ เทคนิค การทำงานอยุ่เสมอ  ทำให้พนักงานได้มีเทคนิคการทำงานที่ดีขึ้น  สะดวกมากยิ่งขึ้น  ณ ปัจจุบัน บริษัท มีสินค้าหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ความฝันในอนาคตอยากทำอะไร?
อยากเปิดร้านกาแฟ เบเกอรี่  แบบมีพื้นที่  ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ (Coworking Space ) เพราะ  อยากมีอิสระในเรื่องเวลา  โดยที่ธุรกิจสามาถหล่อเลี้ยงด้วยตัวมันเอง ไม่ต้องพนักงานมากมาย 1-2 คน ก็พอ

Information Partner