×
แอดไลน์

รับจัดกิจกรรมปาร์ตี้ Team-Building Walk-Rally สัมมนาละลายพฤติกรรม

จัดอบรมสัมมนา พัฒนาคน พัฒนาองค์กร รูปแบบใหม่ Team Building / Walk Rally / กลุ่มสัมพันธ์ / กิจกรรมสันทนาการ

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด เราเชี่ยวชาญการจัดสัมมนา จัดกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระและรูปแบบการจัดงานปาร์ตี้ Theam ต่างๆ และเพื่อให้การจัดอบรมสัมมนาพนักงาน และการจัดกิจกรรม Outing ประจำปีของท่านเป็นไปอย่างสนุกสนาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร

โทร... ปรึกษากับทีมงาน คอนเฟิร์มทัวร์ เราช่วยคุณได้

      ทีมงานเรา ยินดีให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบกิจกรรม รูปแบบการจัดงานปาร์ตี้ จัดหาสถานที่ จัดโปรแกรมการพักผ่อนประจำปี ให้สอดคล้องกับเวลาและงบประมาณ ของท่าน.... ด้วยความจริงใจ

Information Partner