×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
พชรวัฒน์ พัชรนรสิงห์

ซินแสปิง ฮวงจุ้ยสั่งได้

ชื่อ : พชรวัฒน์ พัชรนรสิงห์
En : pacharawach pacharanorasing
อายุ : ไม่ระบุ
เชี่ยวชาญภาษา : ไทย
การศึกษา :
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  2534-2537 (3 ปีครึ่ง)
  • คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  • วิชาเอกรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
  • วิชาโทภาษาจีน

ซินแสปิง ฮวงจุ้ยสั่งได้

ซินแสปิง ฮวงจุ้ยสั่งได้

ซินแสปิง ฮวงจุ้ยสั่งได้

- นักพยากรณ์ และที่ปรึกษาด้านโหราศาสตร์

- ที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร

- พิธีกรรายการโทรทัศน์

- วิทยากร และผู้สอนเกี่ยวกับโหราศาสตร์แขนงต่างๆ

 

ซินแสปิง ฮวงจุ้ยสั่งได้

ซินแสปิง ฮวงจุ้ยสั่งได้

ไม่ระบุ
Information Partner