×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
ปุญญาดิศ  เถียรวิชิต

อาจารย์ป๋า

ชื่อ : ปุญญาดิศ เถียรวิชิต
En : Punyadich Thienvichit
อายุ : 2524 ปี
เชี่ยวชาญภาษา : ไทย
การศึกษา :

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้า 

วิเคราะฟ์ออกแบบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โหราเลขศาสตร์มงคล 9 หลัก 

ไม่ระบุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ระบุ
Information Partner