×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
ทพญ.อพภิวันท์ หงศ์ลดารมภ์

หมออพ

ชื่อ : ทพญ.อพภิวันท์ หงศ์ลดารมภ์
En : DR.OPIWAN HONGLADAROMP
อายุ : ไม่ระบุ
เชี่ยวชาญภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :

ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MSc.Child dental health, London University

Mini MBA, NIDA

 

Social Enteprise (องค์กรวิสาหกิจชุมชน)

ทำงานพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนสู้ชีวิตในประเทศไทย ส่งต่อแรงบันดาลใจ พลังแห่งความเอื้อเฟื้อดูแลกันในสังคม โดยการเผยแพร่เรื่องราวชีวิตเยาวชน TopThai i dol ผ่าน True ปลูกปัญญา 

การจัดกิจกรรมค่ายลูกพ่อ

การจัดหางานให้เด็กในโครงการ

การสร้างธุรกิจ E-commerce

ทันตแพทย์เฉพาะเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช คลีนิคบ้านฟัน

ผู้จัดการศูนย์การสัมมนาและการจัดประชุม Mentors Training  คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรรายการรักลูกและคนสู้โรค

ผู้จัดการ ปารี ฮัท รีสอร์ท เกาะสีชัง

ผู้จัดรายการโทรทัศน์ Top Thai i dol 

ผู้จัดการโครงการเยาวชนสู้ชีวิต Top Thai i dol

ผู้จัดการค่ายเยาวชน Smart teen camp และค่ายลูกพ่อ

กรรมการพิจารณาบุคลากร,องค์กรดีเด่นด้านมิตรภาพบำบัด,มิลนิธิมิตรภาพบำบัด

ทันตแพทย์เฉพาะเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช คลีนิคบ้านฟัน

ผู้จัดการศูนย์การสัมมนาและการจัดประชุม Mentors Training  คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรรายการรักลูกและคนสู้โรค

ผู้จัดการ ปารี ฮัท รีสอร์ท เกาะสีชัง

ผู้จัดรายการโทรทัศน์ Top Thai i dol 

ผู้จัดการโครงการเยาวชนสู้ชีวิต Top Thai i dol

ผู้จัดการค่ายเยาวชน Smart teen camp และค่ายลูกพ่อ

กรรมการพิจารณาบุคลากร,องค์กรดีเด่นด้านมิตรภาพบำบัด,มิลนิธิมิตรภาพบำบัด

Social Enteprise (องค์กรวิสาหกิจชุมชน)

ทำงานพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนสู้ชีวิตในประเทศไทย ส่งต่อแรงบันดาลใจ พลังแห่งความเอื้อเฟื้อดูแลกันในสังคม โดยการเผยแพร่เรื่องราวชีวิตเยาวชน TopThai i dol ผ่าน True ปลูกปัญญา 

การจัดกิจกรรมค่ายลูกพ่อ

การจัดหางานให้เด็กในโครงการ

การสร้างธุรกิจ E-commerce

ไม่ระบุ
Information Partner