×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
โปรแกรมออกใหม่
Point กับ Big Point แตกต่างกันอย่างไร ?
รหัสโปรแกรม
Point กับ Big Point แตกต่างกันอย่างไร ?
ช่วงเดินทาง
ก.ย. 65 - ก.ย. 68
การเดินทาง

Point กับ Big Point แตกต่างกันอย่างไร ?...

ประเภท
package-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
. .-
Highlight:
สังคมแห่งความสุข และความมีน้ำใจ
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

รายละเอียด

รายละเอียด

Point กับ Big Point แตกต่างกันอย่างไร ?

POINT และ BIGPOINT คืออะไร ?

ทั้ง Point และ Bigpoint คือหน่วยที่เราใช้ในการแลกเปลี่ยนในระบบ Bartersmart โดย Point จะมีราคาคงที่ แต่ Bigpoint จะมีราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนสมาชิกในระบบ

 

Point มีมูลค่าเท่าไร ?

ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าของ Bartersmart มีการกําหนดการตั้งราคาสินค้าและบริการให้เท่ากับราคาจริงของสินค้าและบริการในตลาดการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใช้ เงินสด มูลค่าของ 1 Point จะเท่ากับ 1 บาท ซึ่งการตั้งราคาสินค้าในตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าของ Bartersmart จะป้องกันการขายสินค้าหรือบริการที่เกินกว่าราคาตลาด

 

สามารถมี Point ได้อย่างไร ?

เมื่อมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นมาใหม่ 1 คน บริษัทจะเติม Point เข้าไปในระบบ 26,000 Point โดย แบ่งออกเป็น

1. ผู้ที่สมัครเข้ามาใหม่ รับ 10,000 Point
2. ค่าการตลาด ผู้แนะนํารับ 10,000 Point
3. ค่าบริหารจัดการของบริษัทฯ 30% คือ 6,000 Point

หลังจากนั้นสมาชิกจะสามารถหา Point เพิ่มได้จากอีก 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

ช่องทางที่ 1 :ผู้ใช้บริการ สามารถหา Points ได้จากการขายสินค้าและบริการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัท ซึ่งผู้ใช้บริการ Bartersmart จะต้องมีธุรกิจและสินค้าที่เป็นของตนเองเพื่อใช้แลกเปลี่ยนในตลาดของ Bartersmart

ช่องทางที่ 2 : บริษัทอนุญาติให้สมาชิกสามารถหา Points ได้จากการแนะนําผู้ใช้บริการรายใหม่ ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลทางการตลาดจากทางบริษัท รายละ 10,000 Point

ช่องทางที่ 3 : สามารถหา points ได้จากการติดตาม Promotion หรือ รางวัลจากกิจกรรมต่างๆที่ทาง Bartersmart จัดขึ้น โดยสามารถติดตามกิจกรรม ต่างๆ จากบริษัทได้ทาง Bartersmart website, Facebook Fan Page, Telegram 

Information Partner