×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
โปรแกรมออกใหม่
Barter smart ดีอย่างไร ?
รหัสโปรแกรม
Barter smart ดีอย่างไร ?
ช่วงเดินทาง
ก.ย. 65 - ก.ย. 68
การเดินทาง

Barter smart ดีอย่างไร ?...

ประเภท
package-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
. .-
Highlight:
เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนไม่สามารถใช้จ่ายเงินสดได้อย่างเคย เหล่าผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจพบกับปัญหารายได้ที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น สินค้าดีๆที่เคยขายได้ กลับเหลือค้างสต็อก เงินสดที่เคยถูกนำมาใช้จ่ายกลับลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

รายละเอียด

รายละเอียด

Barter smart ดีอย่างไร ?

 

Barter smart ดีอย่างไร .. ทำไมต้อง Barter Smart ?

          เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนไม่สามารถใช้จ่ายเงินสดได้อย่างเคย เหล่าผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจพบกับปัญหารายได้ที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น สินค้าดีๆที่เคยขายได้ กลับเหลือค้างสต็อก เงินสดที่เคยถูกนำมาใช้จ่ายกลับลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) จึงเป็นทางออกอีกทางช่องทางหนึ่งของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

 

บริษัท BarterSmart คือ Platform แลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงินสด ที่จะนำพาให้เหล่าเจ้าของธุรกิจ และ ผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการมาพบกันและแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ผ่าน Mobile application : Bartersmart ที่จะช่วยให้ท่าน

  • เพิ่มยอดขายระบายสต๊อค
  • ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจและ Connection ใหม่ๆเพื่อต่อยอดธุรกิจของท่านเองในอนาคต

เป้าหมายของ Barter Smart

  • Bartersmart ต้องการรวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วมกันจนเกิดเป็น Community ขนาดใหญ่ผ่าน Platform Mobile Application Bartersmart ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านสินค้าและบริการ ที่มีจํานวนมากและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยบริษัทมีนโยบายที่จะสร้าง Ecosystem เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการ Matching ทางธุรกิจร่วมกัน โดยไม่มีพรหมแดนปิดกั้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และลดค่าใจ้จ่ายทั้งด้านธุรกิจและครอบครัวให้แก่ตัวท่านเอง

    โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรวบรวมเพื่อนสมาชิก ให้มา Matching ธุรกิจร่วมกัน โดยไม่มีพรหมแดนปิดกั้น เพื่อมาต่อยอด แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างธุรกิจซึ่งกันและกัน และขยายธุรกิจร่วมกันเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และเพื่อขยายงานต่อไปยังประเทศอื่นๆในโลก


Information Partner