×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
โปรแกรมออกใหม่
Barter smart คืออะไร ?
รหัสโปรแกรม
Barter smart คืออะไร ?
ช่วงเดินทาง
ก.ค. 65 - ก.ค. 68
การเดินทาง

Barter smart คืออะไร ?...

ประเภท
package-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
10,000. 0.-
Highlight:
Bartersmart เปิดดำเนินการ 20 พฤษภาคม 2560  ระยะเริ่มต้น การแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าทั่วไป มูลค่าต่อครั้งในการแลกเปลี่ยนราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจ SMEs ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม บริการต่าง ๆ มากมายเกิดสภาพคล่องขึ้น สามารถนำสินค้าของตนเองมาแลกเปลี่ยนสินค้าอื่นๆ ของสมาชิกได้ ช่วยเพิ่มยอดขาย ระบายสต๊อก ประหยัดเงินสด ลดค่าใช้จ่าย  เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างกว้
รายละเอียด
Information Partner