×
โปรแกรมขายดี
ไปกินผลไม้ไทย ที่ระยอง
รหัสโปรแกรม
ADT01-RYG2D1N-VAN
ช่วงเดินทาง
มิ.ย. 61 - ธ.ค. 62
การเดินทาง
เดินทางโดยรถตู้

ไปกินผลไม้ไทย ที่ระยอง...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
3,500. 2,999.-
Highlight:
- สวนผลไม้ระยอง (สวนลุงทองใบ,สวนยายดา,สวนปาหนัน) - วัดป่าประดู่ - หาดสวนสนบ้านเพ - ทุ่งโปรงทอง – อนุสรณ์เรือรบประแสร์ – ตลาดผลไม้
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
02 มิ.ย. 61 - 03 มิ.ย. 61 2,999 2,999 - -
เต็ม
09 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61 2,999 2,999 - -
เต็ม
16 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61 2,999 2,999 - -
เต็ม
23 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61 2,999 2,999 - -
เต็ม
30 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61 2,999 2,999 - -
เต็ม
07 ก.ค. 61 - 08 ก.ค. 61 2,999 2,999 - -
เต็ม
14 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61 2,999 2,999 - -
เต็ม
21 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 2,999 2,999 - -
เต็ม
30 พ.ย. 42 - 30 พ.ย. 42 - - - -
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สวนผลไม้ระยอง - วัดป่าประดู่ - หาดสวนสนบ้านเพ

บันยัน รีสอร์ท

2

ทุ่งโปรงทอง – อนุสรณ์เรือรบประแสร์ – ตลาดผลไม้ – กรุงเทพฯ

รายละเอียด

07.00 น.       พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ จุดนั้นพบ เจ้าหน้าที่ทัวร์ ให้การต้อนรับ   

08.00 น.       ออกเดินทางจากกรุงเทพฯด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP บริการท่านด้วย ของว่าง สนุกสนานกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่รู้ใจท่าน   

10.00น.        นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ต.ตะพง (สวนลุงทองใบ/สวนยายดา/สวนปาหนัน) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง หลังจากนั้นนำทุกท่าน เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ผลไม้กันแบบไม่อั้นทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเงาะ ทุเรียน ลองกอง สละ ได้เวลาออกเดินทางกันต่อ

อิสระอาหารกลางวัน

14.00น.        นำท่านกราบพระ วัดป่าประดู่ แต่เดิมมีชื่อว่า "วัดป่าเลไลยก์" เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ภายในวิหารมีพระนอนขนาดใหญ่ ยาว 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร เป็นพระพุทธไสยาสน์ซึ่งประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย เดิมอยู่กลางแจ้ง ต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี 2524 

16.00น.        นำทุกท่านเดินทางเข้าที่ พัก บันยัน รีสอร์ท หาดสวนสน หรือเทียบเท่า หลังจากนั้นให้ท่านได้ตามอัธยาศัยกับการลงเล่นน้ำทะเลที่ชายหาด

18.00น.        รับประทานอาหารเย็น(1) ณ.ร้านอาหาร  ได้เวลาเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า(2) ร้านอาหาร   

08.00 น.       เก็บสัมภารระขึ้นรถ ออกเดินทาง นำท่านเดินทาง ทุ่งโปรงทอง  ป่าชายเลนที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง ที่มีพื้นที่ ครอบคลุมกว่า 6,000 ไร่ และเป็นแหล่งหาปู กุ้ง หรือหอยของชาวบ้านที่นั้น มีการสร้างสะพานไม้เป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนแสมภู่ที่ดูแล้วมีความคลาสสิคเป็นอย่างมาก สะพานไม้ที่ทอดตัวลอยเหนือป่าโกงกางระยะกว่า 1 กิโลเมตร หลังจากนั้นนำชม อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อนุสรณ์สถานของเรือมีที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย เรือหลวงประแสที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่ปากน้ำประแสนี้ เป็นเรือหลวงประแสลำที่ 2 นำเข้ามาแทนเรือหลวงประแสลำที่ 1 ซึ่งเกยตื้นไปในสงครามเกาหลี ตลอดเวลาประจำการ เรือรบหลวงประแสลำที่ 2 นี้ได้ปฏิบัติภารกิจมากมาย ทั้งสังกัดกองเรือสหประชาชาติในสงครามเกาหลี ทำหน้าที่ลาดตะเวนปิดอ่าวคุ้มกันเรือลำเลียง เรือบรรทุกน้ำมัน เรือกวาดทุ่นระเบิด และระดมยิงฝั่งเป็นครั้งคราว ในพื้นที่ยุทธบริเวณตั้งแต่ท่าเรือปูซานฝั่งตะวันออก เรื่อยไปจนถึงวอนซาน ในเกาหลี รวมภารกิจนับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2495 แล้ว เรือหลวงประแสปฏิบัติภารกิจทางยุทธการรวม 32 ครั้ง นาน 2 ปีเศษ ก่อนเดินทางกลับสู่ไทย

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน (3)ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านหาซื้อผลไม้จาก ตลาดข้างทางก่อนเดินทางกลับ   

17.00 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

Information Partner