×
โปรแกรมขายดี
สมุทรสงคราม ก๊วนเก๊าเที่ยวเหมายกตู้  ไหว้พระดัง...ชวนเที่ยวไทย
รหัสโปรแกรม
ADT02-SKM2D1N-VAN
ช่วงเดินทาง
ก.ค. 60 - ก.ค. 60
การเดินทาง
เดินทางโดยรถตู้

สมุทรสงคราม ก๊วนเก๊าเที่ยวเหมายกตู้ ไหว้พระดัง...ชวนเที่ยวไทย...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
3,500. 2,399.-
Highlight:
"เพชรสมุทรคีรี ใต้ร่มพระบารมี "ดนตรี" สดุดีวรรณกรรม “ก๊วนเก๊าเที่ยวเหมายกตู้ ไหว้พระดัง...ชวนเที่ยวไทย" กรุงเทพฯ-แม่กลอง-นครชัยศรี-กรุงเทพฯ หลวงพ่อบ้านแหลม-หลวงพ่อคง-หลวงพ่อนิลมณี-หลวงพ่อสมหวัง โครงการชัยพัฒนานุรักษ์-ตลาดน้ำอัมพวา-โบสถ์บางนกแขวก-วู้ดแลนด์เมืองไม้
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

กรุงเทพฯ –แม่กลอง สมุทรสงคราม-ค่ายบางกุ้ง – วัดบางกะพ้อม-วัดเพชรสมุทร- โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์-ตลาดน้ำอัมพวา-งานคอนเสริ์ต ศาลากลางจังหวัด

กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา หรือเทียบเท่า

2

โบสถ์บางนกแขวก-วู้ดแลนด์เมืองไม้-หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ-กทม.

รายละเอียด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

ขอเชิญร่วมงาน "เพชรสมุทรคีรี ใต้ร่มพระบารมี "ดนตรี" สดุดีวรรณกรรม

“ก๊วนเก๊าเที่ยวเหมายกตู้  ไหว้พระดัง...ชวนเที่ยวไทย"

กรุงเทพฯ-แม่กลอง-นครชัยศรี-กรุงเทพฯ

หลวงพ่อบ้านแหลม-หลวงพ่อคง-หลวงพ่อนิลมณี-หลวงพ่อสมหวัง

โครงการชัยพัฒนานุรักษ์-ตลาดน้ำอัมพวา-โบสถ์บางนกแขวก-วู้ดแลนด์เมืองไม้

กำหนดการเดินทาง วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 (2วัน 1คืน)

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

07.00 น.            พร้อมกัน ณ บริเวณจุดนัดหมาย  สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน  เจ้าหน้าที่สมาคมฯ  และมัคคุเทศก์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ

08.00 น.            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ จากนั้นออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดสมุทรสงคราม เมืองแห่งสามน้ำสามเวลา  มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง  บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ  มื้อ1

10.00 น.            นำทุกท่านสักการะหลวงพ่อดำนิลมณี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดบางกุ้ง  เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่าย ที่ค่ายบางกุ้ง เรียกว่า "ค่ายบางกุ้ง" โดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่าย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่เคารพบูชา ของทหาร ภายหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ค่ายบางกุ้งก็ร้างไปจนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนจาก ระยอง ชลบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรีรวบ รวมผู้คนมาตั้งกองทหารรักษาค่ายจึงมีชื่อเรียก อีกหนึ่งว่า "ค่ายจีนบางกุ้ง"  จากนั้นเดินทางสู่ วัดบางกะพ้อม วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังนูนต่ำงามแปลกตา ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบ นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างในสมัยกรุงธนบุรี จุดเด่นอยู่ตรงที่มีรอยพระพุทธบาทถึงสี่รอยซ้อนกัน ซึ่งรอยลึกที่สุดนั้นเป็นไม้ประดับมุกงดงามมาก และภายในวัดมีหัวใจหลวงปู่คงดวงใหญ่ ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความอยู่ยงคงกระพัน

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวโอฬาร มื้อ2

บ่าย                   นำท่านสักการะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดศรีจำปา" สร้างขึ้นในราว รัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาตาม ตำนานเล่าว่า ในปี พ.ศ. 2307 ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรี อพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือน อยู่บริเวณตำบล แม่กลองเหนือวัดศรีจำปา และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านแหลม" ตามชื่อหมู่บ้านเดิมของตนชาวบ้านแหลมได้ช่วย กันบูรณะวัดศรีจำปาและเรียกวัดนี้ใหม่ว่า วัดบ้านแหลม ต่อมาวัดบ้านแหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นอาราม หลวง ชั้นวรวิหาร ได้รับ พระราชทานนามว่า วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระรูปหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม  เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร หลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระที่สร้างในสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อโสธร กับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวาและด้วยที่ "ชุมชนอัมพวา" เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทยซึ่งอนุชนรุ่นหลัง สามารถหวนรำลึก และมองย้อนเห็นภาพ อดีตอันรุ่งเรืองถึงความเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรม และประเพณีที่งดงาม  ชมการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าว การสอนจักสานใบมะพร้าว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากนั้นให้ท่านอิสระ กับการชม ตลาดน้ำอัมพวา ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ และมีรถเข็นขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบายๆ มีเพลงฟัง จากเสียงตามสายของชาวชุมชน ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติของชีวิตของชุมชนริมน้ำ สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก  กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

18.00 น.            นำท่านเดินทางสู่ ศาลาว่าการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมงาน "เพชรสมุทรคีรี ใต้ร่มพระบารมี "ดนตรี" สดุดีวรรณกรรม ชมการแสดงคอนเสิร์ตเทิดไท้ องค์ราชันย์ และความสนุกสนานจากศิลปินนักร้องมากมาย โดยทางสมาคม สทน.ได้จัดที่นั่งพิเศษ VIPให้กับทุกท่าน 

เย็น                   อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ออาหารอร่อยของท้องถิ่นบริเวณสถานที่จัดงาน

21.00 น.            สมควรแก่เวลา เดินทางเข้าสู่ที่พัก กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก มื้อ3   

09.00 น.            เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางสู่ วัดแม่พระบังเกิด  เป็นวัดของชาวคริสต์นิกายคาทอลิก ที่มีอาสนวิหารแม่พระบังเกิดหรือ"โบสถ์บางนกแขวก" เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญอันโดดเด่นประจำวัด โบสถ์หลังใหญ่นี้สร้างขึ้นในสมัย ร. 5 มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สร้างในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ที่มียอดแหลมพุ่งเสียดแทงขึ้นไปบนท้องฟ้าดูสง่าเคร่งขรึม ภายในประดับด้วยภาพเขียนบนกระจกสี (Stained Glass) จากฝรั่งเศส วาดเป็นเรื่องราวของพระเยซู และประวัติพระแม่มารีอา หากมองจากด้านในจะเห็นแสงที่ส่องผ่านกระจกสีสันต่างๆ เกิดเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นเดินทางสู่ วู้ดแลนด์เมืองไม้แฟนตาซี จ.นครปฐม

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ห้องอาหารวู้ดแลนด์ มื้อ4

บ่าย                   ชม พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ ชมงานไม้แกะสลัก และไม้สวยงามตามธรรมชาติ ที่มาจากงานสะสมส่วนตัวที่มากที่สุดในประเทศ  โดยจัดแสดงผสมภาพ สีและเสียง นิทานเมืองไม้ เป็นเรื่องราวการผจญภัยของชาวเมืองไม้เพื่อเข้าสู่อาณาจักรของผู้สร้างจักรวาล (เฉพาะโซนนิทานเมืองไม้เท่านั้นค่ะ) จากนั้น นำท่านกราบสักการะหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดับด้วยกระเบื้องโมเสก นอกจากนั้นยังได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทย ขนาด 9นิ้ว จำนวน 99 องค์ บรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้กราบไหว้ แต่เดิมเรียก หลวงพ่อใหญ่ ต่อมามีประชาชนมาบนบานและสมหวัง จึงนำของมาแก้บนมากมาย พร้อมกับขนามนามว่า หลวงพ่อสมหวัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา   สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ

17.30 น.            เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

อัตราค่าบริการ           ผู้ใหญ่ พักห้องละ  2-3   ท่านละ   2,399.-  บาท กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 800.- บาท

อัตราค่านี้รวม - ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน                            

- ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

- ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น                      

- มัคคุเทศก์  บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง                     

- ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด                     

- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม                

- ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง                     

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม                      

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ หัก ณ ที่จ่าย 3%                      

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน 

เงื่อนไขการจอง        

- แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / Id:Line                                 

- ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 1,000 บาท) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน 

หมายเหตุ    กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Information Partner