×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์เกาหลี ULTRA COLOR LEAVES
รหัสโปรแกรม
SM05-KR5D3N-LJ
ช่วงเดินทาง
พ.ย. 60 - ธ.ค. 60
การเดินทาง
JIN AIR

ทัวร์เกาหลี ULTRA COLOR LEAVES...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
เกาหลีใต้
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
16,900. 15,900.-
Highlight:
- ชมความสวยงามของน้ำตกจำลอง Ara Waterfall & Maru Sky Walk - ล่องเรือสำราญสุดหรู GYEONGIN ARA WATERWAY - ตื่นตาตื่นใจกับ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน - ปั่น เรียลไบท์ Uiwang Railbike ชมวิวเพลินๆ - ชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ช้อปปิ้ง ณ Duty Free Shop, ย่านเมียงดง, COSMETIC SHOP, ฮงแด - ชม พระราชวังถ๊อกซูก
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
28 มี.ค. 60 - 01 เม.ย. 60 15,900 15,900 15,900 5,900
เต็ม
16 เม.ย. 60 - 20 เม.ย. 60 18,900 18,900 18,900 5,900
เต็ม
22 เม.ย. 60 - 26 เม.ย. 60 17,900 17,900 17,900 5,900
เต็ม
26 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60 17,900 17,900 17,900 5,900
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

2

สนามบินอินชอน - Ara Waterfall & Maru Sky Walk - ล่องเรือสำราญ + อิ่มไม่อั้นบุฟเฟต์สไตล์เกาหลีบนเรือสำราญ Ara Cruise - สวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค (บริการนั่งรถแทรม)

CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า   

3

เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) - ปั่นเรียวไบท์ชิวชิว - Cosmetic Shop - ตลาดทงแทมุน - ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า  

4

ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พระราชวังถ๊อกซูกุง + Stone Wall - หมู่บ้านโบราณบุคชอน - โซลทาว์เวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) - คลองซองเกซอน - ตลาดเมียงดง - Duty Free

BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า

5

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - ตลาดฮงแด - One Piece Cafe - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

รายละเอียด

21:00 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น 4 ประตูทางเข้า 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

 

 

01:05 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ002

08:25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ Ara Waterfall & Maru Sky Walk  ชมความสวยงามของน้ำตกจำลองนอกจากนี้ ท่านยังสามารถเดินเล่นบนสกายวอร์คกระจกเหมือนท่านเดินอยู่บนน้ำ พร้อมถ่ายรูปชมวิวตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านล่องเรือ ชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า GYEONGIN ARA WATERWAY บนเรือสำราญสุดหรูที่น่าตื่นตาตื่นใจ ล่องเรือไปตามทางน้ำที่เชื่อมต่อแม่น้ำฮันและทะเลตะวันตก **พิเศษอิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์สไตล์เกาหลีบนเรือ**

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ บนเรือ (เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์เกาหลี)

นำทุกท่านนั่งรถแทรมสัมผัสบรรยากาศกันที่ Haneul Park สวนสาธารณะที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในกรุงโซล สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขามีทัศนียภาพที่สวยงาม และสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูในช่วงของเดือนตุลาคม ก็จะมี เทศกาลดอกหญ้าบาน Seoul Eulalia Festival ที่หลายคนนิยมมาชมความสวยงาม รวมถึงมีต้น Redwood ให้ชมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ยาวเรียงรายไปถึง 900 เมตร สลับกับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่อยู่บนยอดเขา 

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู บลูโกกิ หมูผัดซอสขลุกขลิก) 

ที่พัก           CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า     

วันที่ 3 : เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) - ปั่นเรียวไบท์ชิวชิว - Cosmetic Shop - ตลาดทงแทมุน - ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิ และให้ท่านได้ทดลองทำด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับมาเป็นของฝาก **พิเศษเก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก** จากนั้นนำท่านปลดปล่อยความเป็นเด็กอีกครั้งที่ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน ท่านจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี และท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อ และเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิด อย่าพลาด T-Express (รถไฟเหาะกระชากวิญญาณ) รวมถึงพบกับ FESTIVAL WORLD การแสดงขบวนพาเหรดสุดตระการตา

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู BBQ Buffet)

ปั่น ปั่น ปั่น เรียลไบท์ Uiwang Railbike ให้ทุกท่านได้เพิ่มความสนุกสนานปั่นจักรยานบนรางรถไฟ 1 คัน นั่งได้ 4 ท่าน พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศตลอดเส้นทาง จากนำท่านช้อปปิ้งเวชสำอางค์เกาหลีที่ COSMETIC GALLERY ซึ่งที่นี่มีสินค้าเครื่องสำอางเกาหลีให้ท่านเลือกซื้อมากมายหลายแบรนด์ อาทิ ROJUKIS, DR.CLOSEE, DR.MJ เป็นต้น หลังจากนั้นช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน เต็มไปด้วยตึกสูงของบรรดาห้างสรรพสินค้าขาย มีทั้งขายเสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น นอกจากจะเดินช้อปปิ้งท่านยังสามารถชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ได้อีกด้วย (การจัดแสดงขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศ)

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยำเกาหลี)           

ที่พัก           BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

วันที่ 4 : ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พระราชวังถ๊อกซูกุง + Stone Wall - หมู่บ้านโบราณบุคชอน - โซลทาว์เวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) - คลองซองเกซอน - ตลาดเมียงดง - Duty Free

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมแหล่งสมุนไพรที่ ศูนย์โสม Ginseng Center เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก ต่อจากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือ,โรคหัวใจ,  โรคภูมิแพ้ เป็นต้น เยี่ยมชมพระราชวังสุดสวยที่ พระราชวังถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + Stone Wall ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล ซึ่งพระราชวังแห่งนี้มีถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียงที่มักมีผู้คนนิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมกับงามงดงามของพระราชวัง โดยภายในพระราชวังมีอาคารสไตล์ตะวันตกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และการเมือง นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้ชม จากนั้นนำทุกท่านสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านดั้งเดิมที่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ซัมเคทัง ไก่ตุ๋นโสม) 

ตระการตากับสุดยอดหอคอยแห่งรักที่ โซลทาวเวอร์ N Seoul Tower ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซลที่นี่มีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (ไม่รวมค่าลิฟท์) พร้อมเดินชมวิวชิวๆ ที่ คลองซอนเกซอน Cheonggyecheon เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free ที่นี่มีการรวบรวมสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น  

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู หมูย่างเกาหลี)

ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง MYEONGDONG สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบ             

ที่พัก           BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - ตลาดฮงแด - One Piece Cafe - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา นำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนพลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและการนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ ช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ย่านช้อปปิ้ง ฮงแด Hongdae  เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นมีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ยังมีงานสตรีทอาร์ทเก๋ๆ หลายภาพที่เพ้นท์อยู่บนกำแพง จึงเป็นสเน่ห์อีกอย่างหนึ่งของย่านนี้ จึงทำให้ฮงแด เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเมื่อได้มาเที่ยวที่เกาหลี ต่อจากนั้นมาเอาใจสาวกแฟนคลับวันพีชที่ ONE PIECE คาเฟ่วันพีช ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ตกแต่งสไตล์วันพีชทั้งหมด ให้บรรยากาศแบบชิลล์ๆ และเป็นกันเองสุดๆ แถมยังมีเมนูอาหารที่น่าสนใจหลากหลายเมนูด้วยกัน แถมบางเมนูยังถูกออกแบบให้เป็นรูปตัวการ์ตูนวันพีชอีกด้วย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมดัก ไก่ผัดกับวุ้นเส้น)

หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ ช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้านที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก 

19:55 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001  

23:35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

 

หมายเหตุ

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง ขออนุญาตเก็บ ณ สนามบินในวันเดินทาง

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน (ก่อนวันเดินทาง 5 วันเท่านั้น)
 • ***โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลักทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเองวันละ 5,000 บาท ต่อท่าน
 • ***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)
 • ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลีกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
 • ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • * หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
 • ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

 
   
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป **ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท**
 • **ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิ้งสิ้น**
 • *** ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน JIN AIR
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☐  วีซ่า

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจำ 10,000 บาท *หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น 
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

Information Partner