×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า นิวยอร์ค
รหัสโปรแกรม
SM01-US9D5N-QR
ช่วงเดินทาง
ม.ค. 61 - มี.ค. 61
การเดินทาง
Qatar airways

ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตันดีซี ไนแองการ่า นิวยอร์ค...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
อเมริกา
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
70,999. 69,999.-
Highlight:
- อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ - ทำเนียบขาว สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ - ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบิน และ ยานอวกาศ National Air and Space Museum - ชมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต ณ Hershey’s Chocolate - ชม Corning Glass Museum โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ - อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจร
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
26 ม.ค. 61 - 03 ก.พ. 61 69,999 69,999 68,999 13,900
เต็ม
16 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61 69,999 69,999 68,999 13,900
เต็ม
02 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61 69,999 69,999 68,999 13,900
เต็ม
23 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 69,999 69,999 68,999 13,900
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา

2

โดฮา - ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตัน ดี ซี

Holiday Inn Chantilly หรือเทียบเท่า  

3

วอชิงตัน ดี ซี - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอเมริกา

Holiday Inn Chantilly หรือเทียบเท่า

4

แฮรีสเบิร์ก - คอร์นนิ่ง

Ramada Painted Post หรือเทียบเท่า

5

บัฟฟาโล่ - น้ำตกไนแองการ่า - แฟชั่นไนแองการ่า เอาท์เล็ท

Days Inn At The Falls หรือเทียบเท่า

6

Woodbury Common Premium Outlets - นิวยอร์ก

Wyndham Garden Newark Airport หรือเทียบเท่า

7

นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Empire State - ฟิฟท์ อเวนิว

8

นิวยอร์ก - โดฮา

9

โดฮา - ประเทศไทย

รายละเอียด

17:00 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

20:40 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833

23:30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

01:10 น.     ออกเดินทางต่อสู่ ฟิลาเดลเฟีย เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ QR727

07:45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฟิลาเดลเฟีย เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย Philadelphia City มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ และอิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ สมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสาร และตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า สหรัฐอเมริกา United State of America

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                 

นำคณะออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี Washington D.C. เมืองหลวงเก่าแก่ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี สวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้ง ที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญต่างๆ วอชิงตัน ดี.ซี. มีอาณาเขตเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 16 กิโลเมตร โดยใจกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่อยู่ระหว่างทำเนียบขาวและอาคารรัฐสภา โดยอาคารรัฐสภาจะแบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วนคือ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ และ ตะวันตกเฉียงใต้ โดยถนนที่สร้างใหม่ในแนวเหนือใต้จะเป็นตัวเลข ในขณะที่ถนนในแนวตะวันออกตกจะเป็นตัวอักษร a b c ซึ่งถนนเส้นเก่ายังคงชื่อเดิมอยู่ ถนนทแยงเป็นชื่อรัฐสถานที่สำคัญในเมืองประกอบด้วย ทำเนียบขาว ตึกสำคัญและตึกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่สำคัญ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่หลายแห่งบริเวณรอบ สถาบันสมิธโซเนียน ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ชื่อ เนชันแนลมอลล์นอกจากนี้ในเมืองยังประกอบด้วย หอศิลป์แห่งชาติ จอร์จทาวน์ซื่งเป็นบริเวณที่เก่าที่สุดของตัวเมืองและเป็นแหล่งช้อปปิ้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง ยูเนี่ยนสเตชั่น สถานีรถไฟและรถไฟใต้ดินที่สำคัญของเมือง และไชน่าทาวน์

ค่ำ              อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก          Holiday Inn Chantilly หรือเทียบเท่า    

วันที่ 3 : วอชิงตัน ดี ซี - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอเมริกา

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว, สถานที่ทำงาน และบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ, อนุสาวรีย์รถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย ชม สถาบันสมิธโซเนียน The Smithsonian Institute ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithsonนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนียนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ประเทศฝรั่งเศส

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบิน และ ยานอวกาศ National Air and Space Museum ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลกแสดงประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการการบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ระกอบด้วยเครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด และ ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดงมีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ IMAX ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           Holiday Inn Chantilly หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : แฮรีสเบิร์ก - คอร์นนิ่ง

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก Harrisburg City ซึ่งเป็นเมืองหลวงของฝั่งรัฐเพนซิลวาเนีย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำซัสควิฮานน่า นำท่านเยี่ยมชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้ท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ Hershey’s  Chocolate

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง Corning City ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องแก้ว นำท่านชม Corning Glass Museum โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องแก้วของอเมริกา

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           Ramada Painted Post หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : บัฟฟาโล่ - น้ำตกไนแองการ่า - แฟชั่นไนแองการ่า เอาท์เล็ท

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ Buffalo City ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับประเทศแคนาดา โดยมีน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าขวางกั้นระหว่างประเทศอเมริกา และแคนาดาอยู่นำท่านเดินทางสู่แฟชั่นไนแองการ่า แฟคตอรี่เอาท์เล็ท อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังสัญชาติอเมริกาในราคาโรงงาน

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า Niagara Falls ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ ของน้ำตกที่มีอาณาบริเวณ ปริมาณมวลน้ำไหลเวียนมากมายมหาศาล ที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรีทิ้งตัวลงก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณหากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ท่านจะได้เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่เหนือน้ำตก ซึ่งสวยงามมากๆ โดยบริเวณนี้จะเกิดสายรุ้งอยู่เป็นประจำ เนื่องจากมีละอองน้ำลอยขึ้นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดที่ใกล้ที่สุด ด้วยเรือ เมด ออฟ เดอะ มิส Maid of the Mist ทวนกระแสน้ำเข้าสู่ธารน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเถมาจากเบื้องสูง ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ **หมายเหตุ: เมด ออฟ เดอะ มิส Maid of the Mist จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม กำหนดวันที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ หากไม่สามารถล่องเรือได้ ** 

ค่ำ              อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก           Days Inn At The Falls หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ 6 : Woodbury Common Premium Outlets - นิวยอร์ก

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์ก ซิตี้ New York City / NYC เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงิน วัฒนธรรม บันเทิง และสังคมที่สำคัญที่สุดของโลกมีตึกระฟ้า และตึกที่สูงมากที่สุดในโลกตลอดระยะเวลา 150 ปี

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ระหว่างทาง นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets เอาท์เล็ท ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกา ศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำสัญชาติอเมริกา และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์จากทั่วทุกมุมโลกไว้ที่นี่ อาทิ BURBERRY, GUCCI, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอีกมากมาย

ค่ำ              อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก           Wyndham Garden Newark Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 : นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Empire State - ฟิฟท์ อเวนิว

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินลงเฟอร์รี่สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่างามของ เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี ระหว่างนั้นท่านจะได้ชมความงดงามของ สะพานบรูคลิน Brooklyn Bridge สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากการขึงลวดเหล็กในสมัยโบราณ ชมวิวทิวทัศน์ความงดงามของเกาะแมนฮัตตัน ผ่านชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดังย่าน ไทม์สแควร์ ย่านการค้ากลางนครที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ, หอสมุดประชาชน, โบสถ์เซนต์แพททริค, ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Center ที่สูงที่สุดในอเมริกาแต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำเป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี 2001 หรือเหตุการณ์ 911 ปัจจุบันบริเวณนี้สร้างเป็นโครงการเวิร์ลเทรดเซนเตอร์ ใหม่ โดยมีทั้งหมด 4 Tower ในโครงการ ผ่านชม จัตุรัสไทม์สแควร์ พิเศษ!! นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกสูงระฟ้า เอ็มไพร์สเตท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิ Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่ 5 ฟิฟท์ อเวนิว ถนนช้อปปิ้ง สินค้า แบรนด์เนมระดับโลก

เที่ยง           อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย                      

ค่ำ              อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

17:00 น.     นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน จอห์น เอฟ เคนเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

20:45 .     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR702

วันที่ 8 : นิวยอร์ก - โดฮา

17:35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

21:10 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR822

วันที่ 9 : โดฮา - ประเทศไทย

07:35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 50 เหรียญ /ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ VISA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 7,500 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☒  วีซ่า

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • กรณี ไม่มีวีซ่า หากมีความประสงค์ให้ทางบริษัทดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่า จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ท่านละ 7,500 บาท
 • กรณีที่ ยังไม่ออกตั๋ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
 • 5,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล
 • กรณีที่ ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมตามราคาจริง
 • กรณี วีซ่าไม่ผ่าน การพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • การยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4-6 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 • กรณีท่านส่งเอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทูตอเมริกา

สถานที่ติดต่อ

การขอวีซ่าผู้สมัครต้องเดินทางไปสถานทูตเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองทุกกรณีตามเวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมด แสดงกับสถานทูตในวันสัมภาษณ์

**ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-10 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

การเตรียมเอกสาร

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ต้องมัดผม และ เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามใส่เครื่องประดับ หรือแว่นตา ไม่มีลวดลาย และถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
 3. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร)
 5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน และมีเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอทุกเดือน หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องใช้เล่มเก่าพร้อมถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย (สถานทูตจะพิจารณาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)
 6. หลักฐานทางด้านการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 7. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 8. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 9. ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง)
 10. สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
 12. กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
 13. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการเดินทางจากบิดา - มารดา, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรให้เดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
 14. เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)
 15. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนดโดยระบุว่า สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ

 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน

 

 

Information Partner