×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
ฝึกงานกับคอนเฟิร์มทัวร์
เปิดอ่าน  639  ครั้ง โพสต์ 5 ก.พ. 62 เวลา 14:49 น.

ฝึกงานกับคอนเฟิร์มทัวร์...

แต่ละปีในทุกๆไตรมาส บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแต่ละแผนก จากมหาวิทยาลัยต่างๆจำนวน 30 คน เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนิสิตนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน เป็นเวทีให้นักศึกษาได้เรียนรู้ดูงานและทำงานในสถานที่จริง 

 

การฝึกงานของนักศึกษาจะแบ่งเป็น 3 หลักสูตรระยะสั้น 2- 4 เดือน ระยะกลาง 6-8 เดือน ระยะยาว 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้กับโค้ชผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีจิตใจเมตตาพร้อมถ่ายทอด เคล็ดวิชาความรู้แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ ขัดเกลา จริยธรรม สร้างคุณค่าและบ่มเพาะกระบวนการคิดเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม 

 

 

การฝึกงานหลักสูตรระยะสั้นจะใช้เวลา 12 สัปดาห์โดยในช่วง 2 สัปดาห์แรกนักศึกษาจะได้รับการปฐมนิเทศจากพี่เลี้ยงในแต่ละแผนก ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมา ให้ข้อมูล เกี่ยวกับระบบงานและรับทราบภาพรวมขององค์กร

 

 

  จากนั้นให้นักศึกษาค้นหาตัวเองสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความรับผิดชอบที่จะเป็นเจ้าของงานเจ้าของโปรเจค และสามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาได้จริง

ระหว่างสัปดาห์ที่ 3-5 นักศึกษาจะได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในด้านสำนักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 4.0  การตลาดโซเชียลมีเดียในยุคดิจิตอลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เป็นแอดมินดูแลเพจต่างๆรวมถึงระบบปฏิบัติการ หลังบ้านของเว็บไซต์

ในสัปดาห์ที่ 6-9 นักศึกษาฝึกงานแต่ละคนจะแยกย้ายกันไปฝึกงานในแต่ละสถานที่ ในกลุ่มพันธมิตรภาคีเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ ภาคทฤษฎี ในห้องเรียน มาลงมือปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และแยกแยะกระบวนการคิดสรุปประเมินผลและลงมือทำใหม่แบบเรียนแบบทำซ้ำจนเกิดประสบการณ์ความชำนาญสามารถวางแผนและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ในสัปดาห์ที่ 10-12 นักศึกษาจะสรุปงานตามที่ได้รับมอบหมายแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ที่แต่ละคนไปเรียนรู้และสัมผัสมาตั้งเป้าหมายตัวเองบอกเล่าถึงความฝันและแรงบันดาลใจที่จะนำตัวเองเดินไปบนเส้นทางแห่งความเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม ต่อไปในอนาคต

Information Partner