×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
Confirmed Academy เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน ปี 2562
เปิดอ่าน  3180  ครั้ง โพสต์ 2 ก.พ. 62 เวลา 10:26 น.

Confirmed Academy เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน ปี 2562...

Confirmed Academy เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน และเยาวชน คนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูงาน สร้างประสบการณ์ และมีรายได้ระหว่างเรียน

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและเตรียมความพร้อม ให้กับ นิสิต – นักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช. - ปวส. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท ได้มีโอกาสนำความรู้และทักษะจากวิชาที่ศึกษามาประยุกต์   กับการฝึกปฏิบัติงานจริง ลงมือทำจริง มีตัวชี้วัดเป็นผลลัพธ์จริง โดยบริษัทฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นเวทีสำหรับสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานได้ฝึกคิด และลงมือทำ นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในยุค Thailand 4.0 มาทดลองทำจริง อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ค้นหาตัวเอง และยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างการศึกษาฝึกงานอีกด้วย

อย่าเสียเวลา 4 ปี ในมหาวิทยาลัย !!!

ขอเพียงมีความฝัน มีเป้าหมาย มีความตั้งใจ และลงมือทำ อายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ...

Confirmed Academy ไม่ได้เปิดโอกาสให้เฉพาะน้องนักศึกษาฝึกงาน ที่ต้องฝึกงานในหลักสูตรในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น เรายังเปิดโอกาสให้กับน้องๆ วัยรุ่น Gen Y เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับอุตสาหกรมการท่องเที่ยวและสามารถนำหลักคิดไปใช้บริหารจัดการตนเองทั้งชีวิตส่วนตัวและธุรกิจ ช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้น เชิญชวนน้องๆที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ฝึกทักษะ พัฒนาความสามารถ สร้างรายได้เป็นของตัวเอง มาร่วมทีมทำงาน มุ่งพัฒนาเป็น Project Partner เป็นเจ้าของผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต  

"ประสบการณ์สร้างได้...ถ้าใจเปิดกว้าง"

 Confirmed Academy เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2562

 

   พวกเรา CONFIRMED ค่ะ

Information Partner