×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
รับนักศึกษาฝึกงาน ทุกคณะ ทุกสาขา จำนวนมาก

รับนักศึกษาฝึกงาน ทุกคณะ ทุกสาขา จำนวนมาก


รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทุกสาขา จำนวนมาก มีรายได้ มีสวัสดิการ


ตำแหน่งงาน : ทั่วไป
อัตรา : จำนวนมาก
ผลตอบแทน : ไมระบุ
เวลาทำงาน : ไมระบุ
คุณสมบัติ

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
- มีทักษะด้านการสร้างสรรค์งาน ชอบใฝ่หาความรู้รอบตัว และมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ
- ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเร็ว รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้


หน้าที่รับผิดชอบ

- ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ความถนัด ความสนใจ

สนใจสมัครงาน ส่งรายละเอียด resume ได้ที่ mr.oktour.it@gmail.com หรือ mr.oktour@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม 02-931-7013-5

Information Partner