×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
รับนักศึกษาฝึกงานในแผนกไอทีจำนวนมาก

รับนักศึกษาฝึกงานในแผนกไอทีจำนวนมาก


รับนักศึกษาฝึกงานในแผนกไอทีจำนวนมาก


ตำแหน่งงาน : IT Support
อัตรา : จำนวนมาก
ผลตอบแทน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
เวลาทำงาน : จ. - ส. 8.30 น. - 17.00 น.
คุณสมบัติ

- สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator, Photoshop, Flash และโปรแกรมออกแบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านการสร้างสรรค์งาน ชอบใฝ่หาความรู้รอบตัวด้านสินค้าไอที และมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ
- ทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเร็ว รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้


หน้าที่รับผิดชอบ

- ดูแลด้าน Social ต่างๆของบริษัท
- ออกแบบและแก้ไข สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัทฯ และลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายภาพประกอบ ผลิตและจัดทำชิ้นงาน เพื่อประกอบการนำเสนอสินค้า

Information Partner