×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
เช่ารถมินิบัส (MiniBus) รถมินิบัส ขนาด 16-20 ที่นั่ง

เช่ารถมินิบัส (MiniBus) รถมินิบัส ขนาด 16-20 ที่นั่ง

คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการเช่ารถมินิบัส ( Mini Bus) พร้อมคนขับ ขนาด 16-20 ที่นั่ง สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เช่ารถมินิบัส  Mini BUS ขนาด 16-20 ที่นั่ง

บริการให้เช่ารถมินิบัสนำเที่ยว พร้้อม พขร.ชำนาญทุกเส้นทาง ให้เช่ารถมินิบัส

สิ่งอำนวยความสะดวก : Mini Bus

- ประกันภัยตาม พรบ.กรมการขนส่ง (กรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากตัวรถเท่านั้น)

- ท่านสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ตาม พรบ.กรมการท่องเที่ยว อัตราค่าบริการ 50 บาท : ท่าน วงเงินคุ้มครอง ท่านละ 1,000,000 บาท (สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)

อัตราค่าบริการ

รถมินิบัส Mini Bus  กรุงเทพ - ปริมณฑล         ราคาเริ่มต้นที่      4,500 - 5,000 บาท / วัน                                

ต่างจังหวัด รัศมีไม่เกิน 300 กิโลเมตร              ราคาเริ่มต้นที่      5,000 - 5,500 บาท / วัน

ต่างจังหวัด รัศมีเกิน 300 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับดุยพินิจของบริษัท ว่าจะสามารถรับงานได้หรือไม่ (ปรกติ รถมินิบัส จะรับงานวิ่งไม่เกิน 300 กม. และจะไม่รับงานที่ต้องขึ้นเขา ขึ้นดอย)

อัตรานี้ไม่รวม  :

  • ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,  ค่าธรรมเนียมทางด่วน                                                      
  • สามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง เกินจากนั้น คิดค่า OT ชั่วโมงละ 300 บาท                                             
  • กรณีใช้รถเกินเที่ยงคืน 24.00 น. ทางบริษัท จะนับเพิ่มเป็นอีก 1 วัน 

วิธีการคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

1.  รถเติมน้ำมันดีเซล จะคำนวณประมาณอัตรา กม.ละ 7.00 บาท (ราคาน้ำมัน 30 บาท : ลิตร)  สูตร : ใช้ระยะทาง x 2 x 7.0

เช่น  กรุงเทพ - พัทยา ระยะทาง 150 กิโลเมตร   =  150 x 2 x 7.0     ค่าน้ำมัน  =  2,100  

หมายเหตุ : การประมาณราคาน้ำมันนั้น จะดูที่โปรแกรม ว่ามีเที่ยว และใช้รถ มากน้อยแค่ไหน ดังนั้น อาจประมาณราคาค่าน้ำมันรวมค่าธรรมเนียมทางด่วน ประมาณ 2,500 - 3,000 บาท

เรามีทีมงาน Mini BUS พร้อมพนักงานขับชำนาญเส้นทาง ให้บริการมากกว่า 20 คัน

การบรรจุ จัดเก็บสัมภาระ และลักษณะเบาะที่นั่ง

  • รถ Mini BUS ขนาดมาตรฐาน Size : กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.60 เมตร
  • การจัดวางเบาะที่นั่ง แบบ 2-1  (AB - C) 
  • จำนวนเก้าอี้ที่นั่ง มาตรฐาน 18 ที่นั่ง  กรณีเสริมเก้าอี้ จะเพิ่มเป็น 18+2 ที่นั่ง (เก้าอี้เสริมพับได้)
  • กระเป๋าสัมภาระ สามารถเก็บได้ที่ ช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ กระเป๋าประมาณ 6-8 ใบ

 เงื่อนไขการชำระเงิน 

ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อจองรถ และชำระเงินเต็มจำนวน 100% ก่อนการเดินทาง  เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax : 0-2931-7955  หรือ ID Line :  @confirmedtour

การยกเลิกการจอง  

  • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง
  • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง
COMMIMG SOON
Information Partner