×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
Mini Bus 20 ที่นั่ง ( Mercides-Benz ) 

Mini Bus 20 ที่นั่ง ( Mercides-Benz ) 

คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้ เช่ารถมินิบัส Mini Bus ขนาด 18 ที่นั่ง สำหรับท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน

เช่ารถมินิบัส Mercides-Benz ขนาด 20 ที่นั่ง

  บริการให้เช่ารถมินิบัสนำเที่ยว พร้อม พนักงานขับชำนาญทุกเส้นทาง เริ่มต้น 5,000-5,500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก : Mini Bus

- ทีวี เครื่องเสียง คาราโอเกะ
- ประกันภัยตาม พรบ.กรมการขนส่ง (กรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากตัวรถเท่านั้น)

- ท่านสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ตาม พรบ.กรมการท่องเที่ยว อัตราค่าบริการ 50 บาท : ท่าน วงเงินคุ้มครอง ท่านละ 1,000,000 บาท (สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)

อัตราค่าบริการ

รถมินิบัส Mini Bus  กรุงเทพ - ปริมณฑล         ราคาเริ่มต้นที่      5,000- 5,500 บาท / วัน                                

ต่างจังหวัด รัศมีไม่เกิน 300 กิโลเมตร              ราคาเริ่มต้นที่      5,500 - 6,000 บาท / วัน

ต่างจังหวัด รัศมีเกิน 300 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับดุยพินิจของบริษัท ว่าจะสามารถรับงานได้หรือไม่
(ปกติ รถมินิบัส จะรับงานวิ่งไม่เกิน 300 กม. และจะไม่รับงานที่ต้องขึ้นเขา ขึ้นดอย)

อัตรานี้ไม่รวม 

  • ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,  ค่าธรรมเนียมทางด่วน     
  • ค่าที่พักพนักงานขับ คืนละ 400 บาท                                                
  • สามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง เกินจากนั้น คิดค่า OT ชั่วโมงละ 300 บาท                                             
  • กรณีใช้รถเกินเที่ยงคืน 24.00 น. ทางบริษัท จะนับเพิ่มเป็นอีก 1 วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน 

ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อจองรถ และชำระเงินเต็มจำนวน 100% ก่อนการเดินทาง  เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax : 0-2931-7955  หรือ ID Line :  @confirmedtour

การยกเลิกการจอง  

  • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง
  • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง
COMMIMG SOON
Information Partner