×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
Mini Bus 17 ที่นั่ง

Mini Bus 17 ที่นั่ง

คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้ เช่ารถมินิบัส Mini Bus ขนาด 18 ที่นั่ง สำหรับท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน

เช่ารถมินิบัส  Mini BUS ขนาด 17 ที่นั่ง

บริการให้เช่ารถมินิบัสนำเที่ยว พร้้อม พขร.ชำนาญทุกเส้นทาง ให้เช่ารถมินิบัส

สิ่งอำนวยความสะดวก : Mini Bus

- ประกันภัยตาม พรบ.กรมการขนส่ง (กรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากตัวรถเท่านั้น)- ท่านสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ตาม พรบ.กรมการท่องเที่ยว อัตราค่าบริการ 50 บาท : ท่าน วงเงินคุ้มครอง ท่านละ 1,000,000 บาท (สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)

อัตราค่าบริการ

รถมินิบัส Mini Bus  กรุงเทพ - ปริมณฑล         ราคาเริ่มต้นที่      5,000 - 5,500 บาท / วัน                                
ต่างจังหวัด รัศมีไม่เกิน 300 กิโลเมตร              ราคาเริ่มต้นที่      6,000 - 7,000 บาท / วัน

ต่างจังหวัด รัศมีเกิน 300 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับดุยพินิจของบริษัท ว่าจะสามารถรับงานได้หรือไม่
(ปกติ รถมินิบัส จะรับงานวิ่งไม่เกิน 300 กม. และจะไม่รับงานที่ต้องขึ้นเขา ขึ้นดอย)

 

อัตรานี้ไม่รวม  :

 • ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,  ค่าธรรมเนียมทางด่วน                                                      
 • สามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง เกินจากนั้น คิดค่า OT ชั่วโมงละ 300 บาท                                             
 • กรณีใช้รถเกินเที่ยงคืน 24.00 น. ทางบริษัท จะนับเพิ่มเป็นอีก 1 วัน 

เรามีทีมงาน Mini BUS พร้อมพนักงานขับชำนาญเส้นทาง ให้บริการมากกว่า 20 คัน

การบรรจุ จัดเก็บสัมภาระ และลักษณะเบาะที่นั่ง

 • รถ Mini BUS ขนาดมาตรฐาน Size : กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.60 เมตร
 • การจัดวางเบาะที่นั่ง แบบ 2-1  (AB - C) 
 • จำนวนเก้าอี้ที่นั่ง มาตรฐาน 17 ที่นั่ง
 • กระเป๋าสัมภาระ สามารถเก็บได้ที่ ช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ กระเป๋าประมาณ 6-8 ใบ

การยกเลิกการจอง  

 • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง
   

   เงื่อนไขการชำระเงิน 

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.. 
  website : https://www.confirmedtour.com
  facebook : https://www.facebook.com/Confirmedtour
  Line : @confirmedtour (มี @ข้างหน้าด้วยนะคะ )
   
  Tel : 02-931-7013-5
  093-130-0073
  061-169-3636

COMMIMG SOON
Information Partner