×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
รถไมโครบัส (Micro Bus) ขนาด 28-32 ที่นั่ง อู่ : ปิ่นเกล้า สาย 2

รถไมโครบัส (Micro Bus) ขนาด 28-32 ที่นั่ง อู่ : ปิ่นเกล้า สา

คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการเช่ารถ Micro Bus ขนาด 28 ที่นั่ง สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทอดผ้าป่า กฐิน ในราคาถูก

รถไมโครบัส (Micro Bus) ขนาด 28-32 ที่นั่ง 

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้ เช่ารถไมโครบัส  เช่ารถบัสปรับอากาศ Micro Bus ขนาด 32 ที่นั่ง (28+4) ที่นั่ง รถบัสปรับอากาศขนาดกลาง สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่  Transfer รับ - ส่ง สนามบิน City Tour กรุงเทพฯ 

คุณสมบัติ รถไมโครบัส Micro Bus

 • จำนวน 32 ที่นั่ง (เก้าอี้ 28+4 ที่นั่ง)
 • อุปการณ์อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภาพยนตร์ DVD KARAOKE พร้อมสร้างสีสัน ความสุขตลอดการเดินทาง 
 • ประกันภัยตาม พรบ.กรมการขนส่ง (กรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากตัวรถเท่านั้น)
 • ท่านสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ตาม พรบ.กรมการท่องเที่ยว อัตราค่าบริการ 50 บาท : ท่าน วงเงินคุ้มครอง ท่านละ 1,000,000 บาท (สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)

อัตราค่าบริการ รถไมโครบัส Micro Bus ขนาด 32 ที่นั่ง (28+4 ที่นั่ง)

การคิดราคา อัตราค่าบริการรถไมโครบัสปรับอกาศ Micro Bus ขนาด 32 ที่นั่ง (28+4 ที่นั่ง) นั้น จะขึ้นอยู้กับโปรแกรมเส้นทาง ระยะทาง จำนวนวัน และลักษณะการใช้งานรถ เพราะรถไมโครบัสปรับอากาศ รถบัสขนาดกลาง จะประเมินราคาขาย ด้วยการคำนวณการใช้น้ำมัน เป็นหลักสำคัญ

ลักษณะการใช้งานรถ

 • ส่งขาเดียว
 • วันเดียวไป - กลับ
 • ใช้รถทุกวัน
 • ไปส่ง - รับกลับ (วันกลางไม่ใช้รถ) 

การบรรจุ จัดเก็บสัมภาระ และลักษณะเบาะที่นั่ง

 • รถ Micro BUS ขนาดมาตรฐาน Size : กว้าง 2.5 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3.60 เมตร
 • การจัดวางเบาะที่นั่ง แบบ 2-2  (AB - CD) 
 • จำนวนเก้าอี้ที่นั่ง มาตรฐาน 32 ที่นั่ง การจัดวางเก้าอี้ (28+4 ที่นั่ง)
 • กระเป๋าสัมภาระ สามารถเก็บได้ที่ ช่องเก็บสัมภาระด้านข้างรถ กระเป๋าประมาณ 25-30 ใบ

เงื่อนไขการชำระเงิน 

ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อจองรถ ส่วนที่เหลือ ชำระเต็มจำนวน 100 % ก่อนออกเดินทาง หรือ ชำระเป็นเงินสด กับ พขร. ในวันเดินทาง เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax : 0-2931-7955  หรือ ID Line :  @confirmedtour

การยกเลิกการจอง  

 • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง
COMMIMG SOON
Information Partner