×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
เช่ารถไมโครบัส (Micro Bus) 25 ที่นั่ง อู่จอด : ตลิ่งชัน

เช่ารถไมโครบัส (Micro Bus) 25 ที่นั่ง อู่จอด : ตลิ่งชัน

คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการเช่ารถ Micro Bus ขนาด 25 ที่นั่ง ราคาถูก สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ รับ - ส่งสนามบิน

รถไมโครบัส (Micro Bus) ขนาด 25 ที่นั่ง 

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้ เช่ารถไมโครบัส  เช่ารถบัสปรับอากาศ Micro Bus ขนาด 25 ที่นั่ง (21+4) ที่นั่ง รถบัสปรับอากาศขนาดกลาง สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่  Transfer รับ - ส่ง สนามบิน City Tour กรุงเทพฯ 

คุณสมบัติ รถไมโครบัส Micro Bus

 • จำนวน 25 ที่นั่ง (เก้าอี้ 21+4 ที่นั่ง)
 • อุปการณ์อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภาพยนตร์ DVD KARAOKE พร้อมสร้างสีสัน ความสุขตลอดการเดินทาง 
 • ประกันภัยตาม พรบ.กรมการขนส่ง (กรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากตัวรถเท่านั้น)
 • ท่านสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ตาม พรบ.กรมการท่องเที่ยว อัตราค่าบริการ 50 บาท : ท่าน วงเงินคุ้มครอง ท่านละ 1,000,000 บาท (สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)

อัตราค่าบริการ รถไมโครบัส Micro Bus ขนาด 25 ที่นั่ง (21+4 ที่นั่ง)

การคิดราคา อัตราค่าบริการรถไมโครบัสปรับอกาศ Micro Bus ขนาด 25 ที่นั่ง (21+4 ที่นั่ง) นั้น จะขึ้นอยู้กับโปรแกรมเส้นทาง ระยะทาง จำนวนวัน และลักษณะการใช้งานรถ เพราะรถไมโครบัสปรับอากาศ รถบัสขนาดกลาง จะประเมินราคาขาย ด้วยการคำนวณการใช้น้ำมัน เป็นหลักสำคัญ

ลักษณะการใช้งานรถ

 • ส่งขาเดียว
 • วันเดียวไป - กลับ
 • ใช้รถทุกวัน
 • ไปส่ง - รับกลับ (วันกลางไม่ใช้รถ) 

กรุงเทพฯ  รับ - ส่ง สนามบิน (เที่ยวเดียว)      ราคาเริ่มต้นที่   5,500 -  7,000  บาท / วัน

กรุงเทพ - ปริมณฑล  City Tour                          ราคา        7,000 -  9,000 บาท / วัน                                

ต่างจังหวัด ระยะทางไป - กลับ ไม่เกิน 300 กิโลเมตร           9,000 - 12,000 บาท / วัน

ต่างจังหวัด ระยะทางไป - กลับ เกิน 300 กิโลเมตร              10,000 - 14,000 บาท / วัน

รถคุณภาพจาก YANGTSE ได้มาตรฐานรถโดยสาร EURO3 มีการเข้าเช็คตามระยะ บำรุงรักษาตามที่ผู้ผลิตกำหนดอย่างเคร่งครัด พนักงานขับรถมีความรู้ และความชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี มีระบบตรวจสอบ และดูแลการเดินทางด้วยระบบ GPS Tracking พร้อมประกันภัยทุกที่นั่ง

การบรรจุ จัดเก็บสัมภาระ และลักษณะเบาะที่นั่ง

 • รถ Micro BUS ขนาดมาตรฐาน Size : กว้าง 2.5 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3.60 เมตร
 • การจัดวางเบาะที่นั่ง แบบ 2-1  (AB - C) 
 • จำนวนเก้าอี้ที่นั่ง มาตรฐาน 25 ที่นั่ง การจัดวางเก้าอี้ (21+4 ที่นั่ง หรือ 21 + Sofa)
 • กระเป๋าสัมภาระ สามารถเก็บได้ที่ ช่องเก็บสัมภาระด้านข้างรถ กระเป๋าประมาณ 15-20 ใบ

เงื่อนไขการชำระเงิน 

ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อจองรถ ส่วนที่เหลือ ชำระเต็มจำนวน 100 % ก่อนออกเดินทาง หรือ ชำระเป็นเงินสด กับ พขร. ในวันเดินทาง เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax : 0-2931-7955  หรือ ID Line :  @confirmedtour

การยกเลิกการจอง  

 • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง
COMMIMG SOON
Information Partner