×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
เช่ารถไมโครบัสปรับอากาศ (Micro Bus) ขนาด 30-33 ที่นั่ง

เช่ารถไมโครบัสปรับอากาศ (Micro Bus) ขนาด 30-33 ที่นั่ง

คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้เช่ารถไมโครบัส เช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 30-33 ที่นั่ง มีรถให้บริการมากกว่า 100 คัน สำหรับท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน

รถไมโครบัส (Micro Bus) ขนาด 33 ที่นั่ง 

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้ เช่ารถไมโครบัส  เช่ารถบัสปรับอากาศ Micro Bus ขนาด 33 ที่นั่ง รถบัสปรับอากาศขนาดกลาง สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่  Transfer รับ - ส่ง สนามบิน City Tour กรุงเทพฯ 

คุณสมบัติ รถไมโครบัส Micro Bus

 • เก้าอี้จำนวน 33 ที่นั่ง
 • อุปการณ์อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภาพยนตร์ DVD KARAOKE พร้อมสร้างสีสัน ความสุขตลอดการเดินทาง 
 • ประกันภัยตาม พรบ.กรมการขนส่ง (กรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากตัวรถเท่านั้น)
 • ท่านสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ตาม พรบ.กรมการท่องเที่ยว อัตราค่าบริการ 50 บาท : ท่าน วงเงินคุ้มครอง ท่านละ 1,000,000 บาท (สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)เช่ารถMicrobus

อัตราค่าบริการ รถไมโครบัส Micro Bus ขนาด 33 ที่นั่ง 

การคิดราคา อัตราค่าบริการรถไมโครบัสปรับอกาศ Micro Bus ขนาด 33 ที่นั่ง นั้น จะขึ้นอยู้กับโปรแกรมเส้นทาง ระยะทาง จำนวนวัน และลักษณะการใช้งานรถ เพราะรถไมโครบัสปรับอากาศ รถบัสขนาดกลาง จะประเมินราคาขาย ด้วยการคำนวณการใช้น้ำมัน เป็นหลักสำคัญ

ลักษณะการใช้งานรถ

 • ส่งขาเดียว
 • วันเดียวไป - กลับ
 • ใช้รถทุกวัน
 • ไปส่ง - รับกลับ (วันกลางไม่ใช้รถ) 

เช่ารถMicrobus

เช่ารถMicrobus

รถบัสใหม่ สะอาด ด้านในกว้างขวาง คนขับสุภาพ ชำนาญเส้นทาง

Seat ที่นั่งขนาดใหญ่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของผู้เดินทาง สามารถปรับนอนได้140 องศา ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง

เช่ารถMicrobus

การบรรจุ จัดเก็บสัมภาระ และลักษณะเบาะที่นั่ง

 • รถ Micro BUS ขนาดมาตรฐาน Size : กว้าง 2.5 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3.60 เมตร
 • การจัดวางเบาะที่นั่ง แบบ 2-2  (AB - CD) 
 • จำนวนเก้าอี้ที่นั่ง มาตรฐาน 33 ที่นั่ง การจัดวางเก้าอี้
 • กระเป๋าสัมภาระ สามารถเก็บได้ที่ ช่องเก็บสัมภาระด้านข้างรถ กระเป๋าประมาณ 25-30 ใบ

เช่ารถบัสราคาถูกเงื่อนไขการชำระเงิน 

 • ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อจองรถ ส่วนที่เหลือ ชำระเต็มจำนวน 100 % ก่อนออกเดินทาง หรือ ชำระเป็นเงินสด กับ พขร. ในวันเดินทาง เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax : 0-2931-7955  หรือ ID Line :  @confirmedtour

 การยกเลิกการจอง  

 • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง

 • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง
COMMIMG SOON
Information Partner