×
FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0070 Call. 093-130-0071 Call. 093-130-0072
bartersmart
รถบัสปรับอากาศ ชั้นเดียว ขนาด 40-44 ที่นั่ง พร้อมโปรโมชั่น

รถบัสปรับอากาศ ชั้นเดียว ขนาด 40-44 ที่นั่ง พร้อมโปรโมชั่น

คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้เช่ารถบัส เช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง มีรถให้บริการมากกว่า 100 คัน สำหรับท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน มีงบสนับสนุน
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามราคาเช่ารถ

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางรถวิ่ง)
ถึง
 รายระเอียดการเดินทาง (จำเป็นสำหรับการคำนวนราคา)

 

รถบัสปรับอากาศ  ขนาด 44 ที่นั่ง 

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้ เช่ารถบัสปรับอากาศ  เช่ารถทัวร์ปรับอากาศ รถบัสทัศนาจร ขนาด 44 ที่นั่ง  เช่ารถบัส สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่  Transfer รับ - ส่ง สนามบิน City Tour กรุงเทพฯ 

คุณสมบัติ รถบัสปรับอากาศ

 • เก้าอี้จำนวน 44 ที่นั่ง
 • อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภาพยนตร์ DVD  พร้อมสร้างสีสัน ความสุขตลอดการเดินทาง 
 • ประกันภัยตาม พรบ.กรมการขนส่ง (กรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากตัวรถเท่านั้น)
 • ท่านสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ตาม พรบ.กรมการท่องเที่ยว อัตราค่าบริการ 50 บาท : ท่าน วงเงินคุ้มครอง ท่านละ 1,000,000 บาท (สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)  

* รถทุกคันผ่านการตรวจสอบความระบบความปลอดภัยของรถและคนขับ ก่อนออกเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ รถบัสปรับอากาศ 44 ที่นั่ง 

การคิดราคา อัตราค่าบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 44 ที่นั่ง นั้น จะขึ้นอยู้กับโปรแกรมเส้นทาง ระยะทาง จำนวนวัน และลักษณะการใช้งานรถ เพราะรถบัสปรับอากาศ รถบัสขนาดใหญ่ จะประเมินราคาขาย ด้วยการคำนวณการใช้น้ำมัน เป็นหลักสำคัญ

ลักษณะการใช้งานรถ

 • ส่งขาเดียว
 • วันเดียวไป - กลับ
 • ใช้รถทุกวัน
 • ไปส่ง - รับกลับ (วันกลางไม่ใช้รถ) 

 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อจองรถ ส่วนที่เหลือ ชำระเต็มจำนวน 100 % ก่อนออกเดินทาง หรือ ชำระเป็นเงินสด กับ พขร. ในวันเดินทาง เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax : 0-2931-7955  หรือ ID Line :  @confirmedtour

การยกเลิกการจอง  

 • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง
COMMIMG SOON
Information Partner