×
FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0070 Call. 093-130-0071 Call. 093-130-0072
เที่ยวทั่วไทยไม่ใช้เงิน มหกรรมแลกเปลี่ยนสินค้า
รถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง

รถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง

คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการเช่ารถบัสปรับอากาศ รถทัวร์ปรับอากาศ รถบัสทัศนาจร ขนาด 40 ที่นั่ง ราคาถูก สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามราคาเช่ารถ

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางรถวิ่ง)
ถึง
 รายระเอียดการเดินทาง (จำเป็นสำหรับการคำนวนราคา)

รถบัสปรับอากาศ  ขนาด 41 ที่นั่ง 

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้ เช่ารถบัสปรับอากาศ  เช่ารถทัวร์ปรับอากาศ รถบัสทัศนาจร ขนาด 41 ที่นั่ง  เช่ารถบัส สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่  Transfer รับ - ส่ง สนามบิน City Tour กรุงเทพฯ 

คุณสมบัติ รถบัสปรับอากาศ

 • เก้าอี้จำนวน 41 ที่นั่ง
 • อุปการณ์อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภาพยนตร์ DVD KARAOKE พร้อมสร้างสีสัน ความสุขตลอดการเดินทาง 
 • ประกันภัยตาม พรบ.กรมการขนส่ง (กรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากตัวรถเท่านั้น)
 • ท่านสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ตาม พรบ.กรมการท่องเที่ยว อัตราค่าบริการ 50 บาท : ท่าน วงเงินคุ้มครอง ท่านละ 1,000,000 บาท (สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)  

อัตราค่าบริการ รถบัสปรับอากาศ ขนาด 41 ที่นั่ง 

การคิดราคา อัตราค่าบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 41 ที่นั่ง นั้น จะขึ้นอยู้กับโปรแกรมเส้นทาง ระยะทาง จำนวนวัน และลักษณะการใช้งานรถ เพราะรถบัสปรับอากาศ รถบัสขนาดใหญ่ จะประเมินราคาขาย ด้วยการคำนวณการใช้น้ำมัน เป็นหลักสำคัญ

ลักษณะการใช้งานรถ

 • ส่งขาเดียว
 • วันเดียวไป - กลับ
 • ใช้รถทุกวัน
 • ไปส่ง - รับกลับ (วันกลางไม่ใช้รถ) 

รถบัสใหม่ สะอาด ด้านในกว้างขวาง คนขับสุภาพ ชำนาญเส้นทาง

Seat ที่นั่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของผู้เดินทาง สามารถปรับนอนได้ 140 องศา ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง

 

การบรรจุ จัดเก็บสัมภาระ และลักษณะเบาะที่นั่ง

 • รถบัสปรับอากาศ ขนาดมาตรฐาน Size : กว้าง 2.5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.60 เมตร
 • การจัดวางเบาะที่นั่ง แบบ 2-2  (AB - CD) 
 • จำนวนเก้าอี้ที่นั่ง มาตรฐาน 41 ที่นั่ง การจัดวางเก้าอี้
 • กระเป๋าสัมภาระ สามารถเก็บได้ที่ ช่องเก็บสัมภาระด้านข้างรถ กระเป๋าประมาณ 30-40 ใบ

      

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อจองรถ ส่วนที่เหลือ ชำระเต็มจำนวน 100 % ก่อนออกเดินทาง หรือ ชำระเป็นเงินสด กับ พขร. ในวันเดินทาง เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax : 0-2931-7955  หรือ ID Line :  @confirmedtour

การยกเลิกการจอง  

 • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง
COMMIMG SOON
Information Partner