×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
รถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง

รถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง

คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการเช่ารถบัสปรับอากาศ รถทัวร์ปรับอากาศ รถบัสทัศนาจร ขนาด 40 ที่นั่ง ราคาถูก สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่

รถบัสปรับอากาศ  ขนาด 41 ที่นั่ง 

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ บริการให้ เช่ารถบัสปรับอากาศ  เช่ารถทัวร์ปรับอากาศ รถบัสทัศนาจร ขนาด 41 ที่นั่ง  เช่ารถบัส สำหรับการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่  Transfer รับ - ส่ง สนามบิน City Tour กรุงเทพฯ 

คุณสมบัติ รถบัสปรับอากาศ

 • เก้าอี้จำนวน 41 ที่นั่ง
 • อุปการณ์อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ภาพยนตร์ DVD KARAOKE พร้อมสร้างสีสัน ความสุขตลอดการเดินทาง 
 • ประกันภัยตาม พรบ.กรมการขนส่ง (กรณีเกิดอุบัติเหตุ อันเกิดจากตัวรถเท่านั้น)
 • ท่านสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ตาม พรบ.กรมการท่องเที่ยว อัตราค่าบริการ 50 บาท : ท่าน วงเงินคุ้มครอง ท่านละ 1,000,000 บาท (สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)  

อัตราค่าบริการ รถบัสปรับอากาศ ขนาด 41 ที่นั่ง 

การคิดราคา อัตราค่าบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 41 ที่นั่ง นั้น จะขึ้นอยู้กับโปรแกรมเส้นทาง ระยะทาง จำนวนวัน และลักษณะการใช้งานรถ เพราะรถบัสปรับอากาศ รถบัสขนาดใหญ่ จะประเมินราคาขาย ด้วยการคำนวณการใช้น้ำมัน เป็นหลักสำคัญ

ลักษณะการใช้งานรถ

 • ส่งขาเดียว
 • วันเดียวไป - กลับ
 • ใช้รถทุกวัน
 • ไปส่ง - รับกลับ (วันกลางไม่ใช้รถ) 

รถบัสใหม่ สะอาด ด้านในกว้างขวาง คนขับสุภาพ ชำนาญเส้นทาง

Seat ที่นั่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของผู้เดินทาง สามารถปรับนอนได้ 140 องศา ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง

 

การบรรจุ จัดเก็บสัมภาระ และลักษณะเบาะที่นั่ง

 • รถบัสปรับอากาศ ขนาดมาตรฐาน Size : กว้าง 2.5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.60 เมตร
 • การจัดวางเบาะที่นั่ง แบบ 2-2  (AB - CD) 
 • จำนวนเก้าอี้ที่นั่ง มาตรฐาน 41 ที่นั่ง การจัดวางเก้าอี้
 • กระเป๋าสัมภาระ สามารถเก็บได้ที่ ช่องเก็บสัมภาระด้านข้างรถ กระเป๋าประมาณ 30-40 ใบ

      

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อจองรถ ส่วนที่เหลือ ชำระเต็มจำนวน 100 % ก่อนออกเดินทาง หรือ ชำระเป็นเงินสด กับ พขร. ในวันเดินทาง เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax : 0-2931-7955  หรือ ID Line :  @confirmedtour

การยกเลิกการจอง  

 • คืนเงินมัดจำ 70% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • คืนเงินมัดจำ 30% เมื่อทำการยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกน้อยกว่า  7 วันก่อนการเดินทาง
COMMIMG SOON
Information Partner