×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
เช่ารถบัสแอร์ รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง มีงบสนับสนุน 30,000 บาท

เช่ารถบัสแอร์ รถปรับอากาศ 40 ที่นั่ง มีงบสนับสนุน 30,000 บาท

บริการเช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ ขนาด 40 ที่นั่ง รับจัดสัมมนานำเที่ยว : เคมเปญ ปี 2561 สำหรับหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป รับงบสนับสนุนเพิ่มเติม 30,000 บาท

บริการเช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถนำเที่ยวทัศนาจร ขนาด 40 ที่นั่ง รับจัดสัมมนานำเที่ยว ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่ารถแอร์ 40 ที่นั่ง  : เคมเปญ ปี 2561 สำหรับหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน ห้างร้าน ฯลฯ เดินทาง จำนวน 30 ท่านขึ้นไป รับงบสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐ 30,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ 0-2931-7013-5  มือถือ 081-448-3106 

COMMIMG SOON
Information Partner