×
FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
ทุนการศึกษา - ทุนเดินทางไปต่างประเทศ
เปิดอ่าน  28  ครั้ง โพสต์ 14 ก.พ. 63 เวลา 17:21 น.

ทุนการศึกษา - ทุนเดินทางไปต่างประเทศ...

ทุนการศึกษา- ทุนเดินทางไปต่างประเทศ

     ปัจจุบัน การเดินทางไปต่างประเทศถือเป็นเรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆคน เพียงแค่มีเงินและเวลาก็สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังติดปัญหาเรื่องการเงิน ดังนั้นทางบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ จึงเล็งเห็นโอกาสตรงส่วนนี้และมอบโอกาสให้กับคนที่สนใจจะเดินทางไปต่างประเทศ โดยที่จะเป็นทุนสนับสนุนและทุนการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจและตั้งใจอยากจะเดินทางไปต่างประเทศจริงๆ โดยงบนี้มีไปหลายประเทศด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่น ที่โอซาก้าและฮอกไกโด นอกจากนี้ยังมีที่เวียดนามอีกด้วย ซึ่งช่วงการเดินทางจะเป็นช่วงมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ซึ่งนอกจากต่างประเทศนี้ในอนาคตก็จะมีประเทศอื่นๆ เข้ามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปเช่นพวกนิวซีแลนด์

     การเดินทางไปต่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งความฝันของใครหลายๆคน เพราะนอกจากจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวแล้ว ยังจะได้เจอกับความหลากหลายด้วย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย หรือคนที่มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไป โดยข้อดีคือจะทำให้เราได้ออกไปเปิดโลกกว้างและได้รับประสบการณ์ที่มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเครียดจากงานหรือจากชีวิตประจำวันได้ และยังได้เห็นวัฒนธรรมของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ

   และฝึกความกล้าของตัวเองกล้าที่จะออกไปเผชิญ และกล้าที่จะออกไปเดินทาง และสุดท้ายคือจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆจากการเดินทางครั้งนี้ด้วยและยังเป็นการเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเอง ซึ่งบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาต้องได้ก็คือ 5 เรื่องคือ ภาษา เทคโนโลยี ทักษะการนำเสนอ การฝึกทักษะทางด้านจิตใจ และการฝึกเป็นผู้ประกอบการ และทุนสนับสนุนเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะมอบให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานหรือนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานที่บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์

 

# นักศึกษาฝึกงาน #บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล #Trainee 2020 #ฝึกงานการท่องเที่ยว 

Confirmed Academy รุ่นที่ 1/2561
นางสาวสุพรรณิการ์ แก่นสิงห์

นักศึกษาฝึกงาน สาขาการวิชาจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม

Information Partner