×
FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
ทุนการศึกษา(Pocket Money)สำหรับบุคคลที่มาฝึกงานที่คอนเฟิร์ม ทัวร์
เปิดอ่าน  28  ครั้ง โพสต์ 14 ก.พ. 63 เวลา 16:54 น.

ทุนการศึกษา(Pocket Money)สำหรับบุคคลที่มาฝึกงานที่คอนเฟิร์ม ทัวร์...

ทุนการศึกษา(Pocket Money)สำหรับบุคคลที่มาฝึกงานที่คอนเฟิร์ม ทัวร์


        สำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาแหล่งเรียนรู้ดูงาน ที่ได้ทั้งการฝึกประสบการณ์และการสร้างรายได้ที่บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล ของเราก็จะเป็นเวทีให้คุณได้ลองทำในสิ่งที่อยากจะทำ โดยที่บริษัทของเราจะสอนให้คุณเป็นนายตัวเอง มี Mine Set เป็นของตัวเอง เพราะที่บริษัทของเราจะไม่สอนให้คุณเป็นลูกจ้าง

        และสำหรับบริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล ยังมี Pocket Money ที่จะมอบให้กับคนที่มาศึกษาดูงานที่บริษัท ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาฝึกงาน โดยทุนการศึกษาจะแบ่งได้ ดังนี้ 
    1.1 ทุนด้านการเรียนภาษา 
        สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับภาษา ทางบริษัทเราก็จะส่งเสริมให้คุณได้เรียน โดยที่จะให้คุณเดินทางไปเรียนที่ Recovery​ Language ​school​ โดยที่สถาบันจะใช้การสอนภาษาแบบจินตภาพ
    1.2 ทุนการศึกษาในโครงการศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ
         โดยที่ทางบริษัทเราให้โอกาสคนที่มีความสนใจที่จะไปศึกษาดูงานพร้อมฝึกประสบการณ์ที่ต่างประเทศ โดยทางบริษัทเราในการมอบทุนในการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนาม
    1.3 ทุนการศึกษา 21 วัน 
        โดยทุนการศึกษานี้มีทุก ๆ เดือนและมีกติมา ดังนี้
1. การส่งคลิปวีดิโอเป็นประจำทุกวัน
2. การส่งบทความ
3. ขาด ลา มาสาย ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง
4. ห้ามส่งหลังเที่ยงคืนของแต่ละวัน
ถ้าทำตามกติกาไม่ได้ในข้อใดข้อหนึ่งก็จะถือว่าหมดสิทธิในการรับทุนในเดือนนั้น

">http://

 

#ฝึกงาน #นักศึกษาฝึกงาน #ทุนการศึกษา

Confirmed Academy#3

นางสาวธมลวรรณ สินธิพงษ์ (แตงโม)

นักศึกษาฝึกงานจาก สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Information Partner