×
FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
ฝึกงานที่ไหนดี - เทคนิคง่าย ๆ เลือกที่ฝึกงานให้ได้มากกว่าแค่มาฝึก
เปิดอ่าน  24  ครั้ง โพสต์ 11 ก.พ. 63 เวลา 22:05 น.

ฝึกงานที่ไหนดี - เทคนิคง่าย ๆ เลือกที่ฝึกงานให้ได้มากกว่าแค่มาฝึก...

ฝึกงานที่ไหนดี - เทคนิคง่าย ๆ เลือกที่ฝึกงานให้ได้มากกว่าแค่มาฝึกงาน

        สำหรับช่วงที่นักศึกษาฝึกงานกำลังมองหาที่ฝึกงานแต่ยังไม่รู้ว่าควรเลือกที่ฝึกงานแบบไหนให้เหมาะกับเรา และสามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้ วันนี้โมก็มีเทคนิคที่อาจจะช่วยให้นักศึกษาฝึกงานเลือกที่ฝึกงานได้ตรงตามสายที่เรียนมา หรือตรงตามเป้าหมายที่จะทำเป็นอาชีพในอนาคต

เทคนิคที่ 1 การรู้ตัวเอง คือการที่นักศึกษาฝึกงานรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เพราะถ้าเรารู้ตัวว่าต้องการอะไร เราก็จะสามารถทำสิ่งที่กำลังจะลงมือทำได้อย่างเต็มที่ และเราจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเสียเวลา

เทคนิคที่ 2 เลือกทำในสิ่งที่เราถนัด คือการที่เรารู้ตัวว่าเราถนัดทำงานในด้านไหน เราก็จะทำงานนั้น ๆ ออกมาได้ดี

เทคนิคที่ 3 การวางเป้าหมาย ไม่ว่าเราจะเรียนสาขา หรือด้านไหนมาทุกคนก็ต่างมีเป้าหมายของตัวเอง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการฝึกงาน ก็เป็นเหมือนเวทีที่ให้เราได้ลองว่า สิ่งที่เราคิดอยากจะทำ กับเป้าหมายของเรามันใช่สำหรับเราแล้วจริง ๆ หรือเปล่า

เทคนิคที่ 4 เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร คือการที่เราทำการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และกฎระเบียบขององค์กรว่ามีอะไรบ้าง และเราสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมนั้นได้หรือเปล่า

สำหรับ 4 เทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคง่าย ๆ ที่อาจจะช่วยให้เพื่อน ๆ นักศึกษาฝึกงานตัดสินใจเลือกที่ฝึกงานให้เข้ากับสิ่งที่ตัวเองชอบ และตรงกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้

">http://

#ฝึกงาน #นักศึกษาฝึกงาน #ที่ฝึกงาน

Confirmed Academy#3

นางสาวธมลวรรณ สินธิพงษ์ (แตงโม)

นักศึกษาฝึกงานจาก สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Information Partner