×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
นักศึกษาฝึกงาน - 5 ทุนการศึกษา
เปิดอ่าน  1698  ครั้ง โพสต์ 31 มี.ค. 63 เวลา 12:48 น.

นักศึกษาฝึกงาน - 5 ทุนการศึกษา...

enlightened5 ทุนการศึกษา enlightened
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
 
                 ช่วงชีวิตนักศึกษาฝึกงาน ย่อมจะหาที่ฝึกงานที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราเรียนมา เออได้พัฒนาต่อยอดจากที่เรียนรู้มาแล้วที่มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังจะต้องมีเบี้ยเลี้ยงหรือรายได้ก็ยังเป็นอีกเหตุผลหนึ่งสำหรับหาที่ฝึกงานโดยวันนี้ทางบริษัทคอนเฟิร์มก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงส่วนนี้จึงได้ยื่นโอกาสให้และกำหนดทุนการศึกษาขึ้นมาด้วยกัน 5 ทุน ดังนี้
1. Intern scholarship
                 ทุนสำหรับนักศึกษาฝึกงานที่สำเร็จการฝึกงานแล้วและสนใจอยากร่วมงานกับทางบริษัทต่อจะมีทุนการศึกษาตรงส่วนนี้ให้ในระดับปริญญาตรีคือ 10,000 บาทและปริญญาโทคือ 15,000 บาท
2. 21 challenge
                 ทุนสำหรับนักศึกษาฝึกงานที่อยู่ในช่วงของการฝึกงานโดยคนนี้จะเล่นเหมือนกับคล้ายๆงูตกบันได คือจะต้องทำตามกติกาที่กำหนด และมีทุน 10,000 บาท สำหรับ 10 คน โดยจะเริ่มต้นเดือนและสิ้นสุดเมื่อสิ้นเดือนนั้น เมื่อถึงสิ้นเดือน เหลือกี่คน ก้สามารถนำมาเฉลี่ยกันได้เลย
3. Work and travel
                 ทุนสำหรับผู้ที่อยากเดินทางไปต่างประเทศและในประเทศโดยทางบริษัทจะมีงบสนับสนุนทุนการศึกษา ให้เดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือญี่ปุ่นเป็นต้น
4. Basic scholarship
                 คนนี้จะเป็นคนสำหรับการอบรมต่างๆรวมถึงการเรียนภาษาหรืออบรมบุคลิกภาพเป็นต้น
5. Activity project fund  
       เป็นทุนที่ทางบริษัทจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทำโปรเจคและรับผิดชอบ ในบางโปรเจคนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายหรือการไปดูงานต่างสถานที่ ทำให้บริษัทสร้างทุนนี้ขึ้นมาโดยให้แต่ละโปรเจคนำทุนไปบริหารด้วยตัวเองเพียงแคาหลังจากจบโปรเจคต้องทำบัญชี แจงค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน
 

#นักศึกษาฝึกงาน#นักศึกษาทวิภาคี#ทุนการศึกษา

 

Confirmed academy รุ่นที่4/2563

นางสาวอัญญารัตน์​ อรรถสิงห์​ ชื่อเล่น​ ชื่อออย​

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา แผนกวิชาการท่องเที่ยว

Information Partner