×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
นักศึกษา - พื้นฐานที่จะได้รับ
เปิดอ่าน  74  ครั้ง โพสต์ 21 มี.ค. 63 เวลา 00:04 น.

นักศึกษา - พื้นฐานที่จะได้รับ...

enlightenedพื้นฐาน 5 ข้อที่จะได้รับenlightened

พื้นฐานที่จะได้รับจากบริษัท คอนเฟิร์มทัวร์แอนด์ทราเวิล


1.ภาษา​ จะเน้นเรื่องภาษา​ต่างประเทศเป็นหลัก​และจะสนับสนุนให้ทุกคนได้เรียนและฝึกทักษะด้านภาษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทางบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์แอนด์ทราเวิลมีการให้ทุนสนับสนุนในการเรียนด้วยเพื่อให้สามารถพูดอ่านเขียนได้ดีและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.เทคโนโลยี​
 ในการมาฝึกงานเราก็จะได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอ ตัดต่อรูปภาพ เรียนรู้ถึงระบบหลังบ้าน ของเว็บไซต์  ระบบหลังบ้านของ Youtube ให้ขึ้นหน้าหนึ่งของเว็บ และการเขียน บทความที่ดีควรเป็นยังไง ในช่วงแรกของการมาฝึกงานเราก็จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ เครื่องมือเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ยกตัวอย่างมาพูดแต่ยังมีอีกหลายเครื่องมือที่เราได้เรียนรู้กัน
3.ทักษะการนำเสนอ​ การพูด​ การนำเสนอจะฝึกให้เราได้กล้าคิด​ กล้าแสดงออก​ มั่นในในตัวเอง​ 
4.จิตใจ​ ฝึกให้เราได้มีจิตใจที่ดี​ สงบ​ มีสติ​มากขึ้น​ ช่วงเช้าจะมีการนั่งหลับตาทุกวัน 10 นาทีก่อนเริ่มงาน เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่ดีเรื่องวินัยก็จะตามมา
5.การเป็นผู้ประกอบการ​ คือการจะให้เราเป็นนายตัวเอง​ กล้าลงมือทำกล้าที่จะล้มเพื่อจะแก้ไขให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดให้มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น​ และจะได้คิดให้เราเหมือนเป็นผู้ประกอบการจริงๆ

 

#ประโยชน์ที่ได้รับ#พื้นฐานความรู้#นักศึกษา

Confirmed academy รุ่นที่4/2563

นางสาวอัญญารัตน์​ อรรถสิงห์​ ชื่อเล่น​ ชื่อออย​

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา แผนกวิชาการท่องเที่ยว

 

Information Partner