×
FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
นักศึกษาฝึกงาน – โครงการฝึกงานบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล
เปิดอ่าน  71  ครั้ง โพสต์ 15 ม.ค. 63 เวลา 15:16 น.

นักศึกษาฝึกงาน – โครงการฝึกงานบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล...

นักศึกษาฝึกงาน – โครงการฝึกงานบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล

 

 

Confirmed Academy 

          บริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากทุกสถาบันที่มีความสนใจการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการทำการตลาด การบัญชี มัลติมีเดีย ซึ่งบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล ได้มีการจัดตั้งโครงการสำหรับนักศึกษาฝึกงานในชื่อโครงการ “ Confirmed Academy ” แหล่งเรียนรู้ดูงาน ฝึกประสบการณ์ สร้างรายได้ คืนความสุขคืนสู่สังคม โดยโครงการฝึกงานบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล มีการกำหนดเป้าหมายหลักอยู่ 5 ข้อที่นักศึกษาฝึกงาน จะได้รับประกอบไปด้วย 

                         

                                          ข้อที่ 1 ทักษะทางด้านภาษา

                               ข้อที่ 2 ทักษะทางด้านเทคโนโลยี

                               ข้อที่ 3 ทักษะทางด้านการพูด การเขียน และ การนำเสนอ (Presentation)

                               ข้อที่ 4 ฝึกฝนจิตใจแล้ววินัยจะตามมา

                               ข้อที่ 5 การฝึกฝนให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม

                                                                                                                           ”

 

ข้อที่ 1 ทักษะทางด้านภาษา

                     บริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการทำงานเพราะภาษาคือสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอด ถึงจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นเครื่องมือช่วยแปลทันสมัย หรือรวดเร็วขนาดไหน สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้หรือฝึกฝน..เครื่องมือเหล่านั้นก็จะไม่มีความหมาย บริษัทจึงมีการเพิ่มหลักสูตรทางด้านการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในโครงการฝึกงานโครงการ “ Confirmed Academy ” ซึ่งกิจกรรมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาฝึกงานได้แก่ กิจกรรมดูคลิปสอนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 10 – 15 นาที ทุกๆเช้าก่อนการทำงาน นอกจากนี้ทาง บริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิลยังให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาฝึกงานที่มีความสนใจในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ด้วยทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษา Recovery Language School ให้เรียนกันฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย รับประกันคุณภาพการสอนจากผู้ชำนาญการได้ผล 100%

 

ทุนเรียนภาษาอังกฤษ

 

ข้อที่ 2 ทักษะทางด้านเทคโนโลยี

                 ทุกวันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ยิ่งบริษัทไหนมีความก้าวทันเทคโนโลยีมากเท่าไหร่บริษัทนั้นก็จะก้าวนำคู่แข่งไปหนึ่งก้าว หรือมากกว่านั้น บริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการทำการตลาดด้วยการสร้างเว็บไซด์ “บริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล” และ ช่อง VDO Youtube “confirmed tour and travel” ในการทำการตาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าและข่าวสารของบริษัท แต่จะพัฒนาเพียงเทคโนโลยีอย่างเดียวคงจะไม่เกิดประโยชน์หากบุคลากรในองค์ไม่ถูกพัฒนาไปด้วย โครงการนักศึกษาฝึกงาน “ Confirmed Academy ” ได้มีการฝึกฝนและสอนให้นักศึกษาฝึกงานเรียนรู้และฝึกการตัดต่อคลิป VDO เทคนิคการอัพโหลดบทความ และ คลิป VDO เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในการค้นหาหน้าเว็บไซด์ Google เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซด์ บริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล เพื่อให้กลุ่มตลาดเป้าหมายสนใจ ส่งผลให้บริษัทสามารถก้าวนำบริษัทคู่แข่งไปอีกหนึ่งก้าว 

ข้อที่ 3 ทักษะทางด้านการพูด การเขียน และ การนำเสนอ (Presentation)

                   สิ่งสำคัญในการทำงานกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว..แน่นอนอยู่แล้วว่านักศึกษาฝึกงาน ที่ฝึกงานกับบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล ทุกคนจะต้องมีความกล้าแสดงออก ถึงแม้ว่านักศึกษาฝึกงาน จะมีความกล้าๆกลัวๆในการแสดงความคิดเห็น หรือมีความรู้ความประหม่ากับการนำเสนอ (Presentation) เมื่อจบหลักสูตรโครงการนักศึกษาฝึกงาน “ Confirmed Academy ” ของบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล แล้ว นักศึกษาฝึกงานจะมีความกล้าแสดงออกและไม่มีความกลัวต่อการการนำเสนอ (Presentation) อีกต่อไป เพราะระหว่างการฝึกงานนักศึกษาฝึกงานจะได้ฝึกการพูดนำเสนอด้วยการถ่าย VDO เรื่องราวและประสบการที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานกับบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล

“ทำไปเรื่อยๆ ฝึกฝนไปบ่อยๆจนเกิดความเคยชิน แล้วความกล้าและความมั่นใจจะตามมา” 

 

ข้อที่ 4 ฝึกฝนจิตใจแล้ววินัยจะตามมา

             การฝึกงานกับบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล บริษัทจะให้ความสำคัญกับ Mind Set ของบุคลากรเป็นอย่างมาก เพราะการทำงานกับคนที่มี Mind Set เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และบุคลากรสามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความสำเร็จ ดังนั้นการฝึกฝนจิตใจจึงเป็นหนึ่งในหลักสูตรโครงการนักศึกษาฝึกงาน “ Confirmed Academy ” ของบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล โดยการทำกิจกรรมดูคลิป VDO  ดีๆเช่น นิทานสอนใจ หรือเรื่องราวที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน หลังจากนั้นนักศึกษาฝึกงานจะได้มีการสรุปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งแต่ละคนจะได้ถ่ายทอดความคิดของตนเองให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้ ทำให้นักศึกษาฝึกงานในโครงการนักศึกษาฝึกงาน “ Confirmed Academy ” ของบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล ได้ทำความเข้าใจและปรับทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำข้อคิดที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานอีกด้วย 

 

วัฒนธรรมองค์กร

ข้อที่ 5 การฝึกฝนให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม

                สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานในโครงการ“ Confirmed Academy ” ของบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล    จะได้รับการฝึกฝนอยู่เป็นประจำทุกวันคือ การฝึกฝนให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม โดยเริ่มต้นจากบริษัท จะให้นักศึกษาฝึกงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอผลงาน และวางแผนการทำงานด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ นักศึกษาฝึกงานทุกคนจะได้รับการรับฟัง และยอมรับกับไอเดียที่ตนเองได้เสนอมาและจะมีโค้ชคอยให้คำแนะนำและคอยแนะแนววิธีคิดสู่ความประสบความสำเร็จอย่างเจ้าของธุรกิจที่มีคุณธรรม บริษั จะบอกเสมอว่า ในทุกๆงานที่นักศึกษาฝึกงาน ได้รับขอให้คิดเอาไว้ว่างานนั้นๆเป็นงานที่เราเป็นเจ้าของ เราต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุด.

               

               จากเป้าหมายหลักของโครงการนักศึกษาฝึกงาน“ Confirmed Academy ” ของบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล 5 ข้อที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับการฝึกฝนระหว่างการฝึกงานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นักศึกษาฝึกงานที่มีความต้องการที่จะฝึกงานให้ได้ประสบการณ์และความรู้อย่างรอบด้าน บริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะทำให้ความตั้งใจของนักศึกษาฝึกงานตรงตามเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้

 

“การฝึกงานให้ได้ประสบการณ์เยอะๆนั้นหาง่าย แต่การฝึกงานที่ได้ทั้งประสบการณ์ การฝึกฝน และเรียนรู้เสริมทักษะอย่างรอบด้านเหมือนบริษัทคอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล คงหาไม่ได้ง่ายๆ.....” 

 

 

">ftp://

Confirmed Academy#3

นางสาวชฎาพร หงษ์สูงเนิน  (ปาล์มมี่)

นักศึกษาฝึกงานจากสาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระยะเวลาในการฝึกงาน 3 เดือน ( 2 ธันวาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563) 

Information Partner