×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 093-130-0072 Call. 093-130-0073 Call. 081-448-3106
Confirmed Academy มีวิธีการฝึกงานอย่างไร
เปิดอ่าน  237  ครั้ง โพสต์ 28 ก.ค. 62 เวลา 16:51 น.

Confirmed Academy มีวิธีการฝึกงานอย่างไร...

Confirmed Academy มีวิธีการฝึกงานอย่างไร
 
พื้นฐานเริ่มต้นของการฝึกงานกับ Confirmed Academy คือ ฝึกการกล้าแสดงออก ปลดปล่อยให้อิสระเพื่อค้นหาความเป็นตัวตนของตนเอง
 
ส่วนทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่ทุกคนจะได้การเรียนรู้และการฝึกฝนคือ การพูด การเขียน การคิด และที่สำคัญ คือ การลงมือทำ
 
1. ฝึกการพูด ทุกคนจะได้รับโจทย์ ให้ฝึกการพูดทุกวันเป็นเวลา 21 วัน ติดต่อกัน เล่นเกมเหมือนเกมส์งูตกบันได ใครไม่ทำก็จะกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
การฝึกการพูด...เราจะพูดโดยที่ไม่ต้องคิด เราจะก้าวข้ามด้วยการ "ลงมือทำ"
 
2. ฝึกการเขียน เราจะฝึกการเขียนโดยที่ไม่ต้องคิด เราจะเขียนออกมาตามความรู้สึก และอารมณ์ ที่อยากจะเขียน การเขียนเป็นการพัฒนาจากการพูด เพราะพวกเราพูดเป็นกันทุกคนแต่พอเราเริ่มเขียน จะทำให้เราเริ่มจับประเด็นโครงสร้างการเขียน และการพูดได้
 
3. ฝึกการคิด...โดยที่ไม่ต้องคิด ซึ่งเป็นเรื่องยากมาก เพราะสมองของมนุษย์เรา เปรียบเสมือนกับเครื่องจักรตีความที่หยุดการคิดไม่ได้เลย 
 
4. ฝึกการลงมือทำ โดยที่ไม่ต้องคิด การลงมือทำสำคัญกว่าคำพูด การฝึกฝนของทีม Confirmed Academy เราจะลงมือทำ โดยไม่กลัวต่อความผิดพลาด ลงมือทำ...ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเกิดเป็นประสบการณ์ แล้วถอดบทเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์ ความผิดพลาด และความสำเร็จ นั้นๆ 
 
หลังจากผ่านกระบวนการฝึกพูด ฝึกเขียน ฝึกคิด...โดยที่ไม่ต้องคิด เราจะกลับมาถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และจะเน้นให้ความสำคัญที่วิธีการคิด
Mind Set ในหลักสูตรกระบวนการ เรียนรู้ ทีมโค้ช วิทยากร จะเน้นที่ "วิธีคิด มากกว่า วิธีการ" กล่าวคือ เราจะสอนวิธีคิดส่วนวิธีการเป็นของน้องๆที่จะลงมือกระทำ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ตามเป้าหมายของแต่ละคน 
 
( เรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้และผ่านการพิสูจน์มาแล้ว) การฝึกไม่ให้คิด ยากกว่าการฝึกให้คิดมากนัก เพราะสมองมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้คิด ดังนั้น... เราจึงมาฝึกฝนการคิดให้เป็นระบบ ให้เป็นระเบียบ ให้มีทิศทางแนวทางที่ดี ที่ถูกต้อง ดีกว่าครับ
 
จะเห็นว่า ในกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนของ Confirmed Academy นั้นวิธีการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเมื่อผ่านการฝึกฝน อย่างหนัก...จนเป็นนิสัย จะทำให้พวกเรา คิดก่อนพูด...คิดก่อนเขียน...คิดก่อนลงมือกระทำ สามารถแยกเหตุผลและอารมณ์ออกจากกัน ได้อย่างสิ้นเชิง อันจะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไป
 
Mr.OK
CEO Confirmed Tour
Information Partner