×
 เข้าสู่ระบบ  สมครสมาชิก

FaceBook Messenger LINE ID: @confirmedtour Call. 02-931-7013 Call. 02-931-7014 Call. 02-931-7015 Call. 093-130-0073
ฝึกงาน Organized งานสัมมนาและงานมหกรรมแลกเปลี่ยนสินค้า
เปิดอ่าน  1464  ครั้ง โพสต์ 14 ธ.ค. 63 เวลา 17:02 น.

ฝึกงาน Organized งานสัมมนาและงานมหกรรมแลกเปลี่ยนสินค้า...

 

งานสัมมนา Blockchain เปลี่ยนโลก

และงานมหกรรมแลกเปลี่ยนสินค้า Barter Trade Show

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2563

 

เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ทางเราบริษัท confirmedtour ได้เป็นออแกไนซ์ในการจัดงาน Bartersmart Trade Show ให้กับบริษัท Bartersmart ณ โรงแรม ธาราแกรนต์ รังสิต ทางบริษัทได้ให้นักศึกษาฝึกงานเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจัดงานครั้งนี้ โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เราได้มีการเข้าไปเตรียมงานและสถานที่เบื้องต้นในการทำซุ้มดอกไม้ ตกแต่งสถานที่บริเวณงาน การจัดเวที และเตรียมเครื่องเสียงให้พร้อมสำหรับงานสัมงานในวันที่ 1 และงานแลกเปลี่ยนสินค้าในวันที่ 2 ธันวาคม

และเนื่องจากตอนนี้เราเป็นเพียงนักศึกษาฝึกงานเพียงคนเดียว จึงไม่สามารถจัดการทุกอย่างเพียงคนเดียวได้ ทางบริษัทจึงให้เราได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น อย่างเช่น ถ้าจะทำทำซุ้มดอกไม้ก็ต้องติดต่อไปที่ร้านดอกไม้ที่รับจัดซุ้ม หรือการจะทำเวทีก็ต้องติดต่อไปร้านเครื่องเสียง ซึ่งสิ่งที่ได้สำหรับเราในวันนี้อาจจะไม่ใช่การคิดสร้างสรรออกแบบงานออแกไนต์เพียงตัวคนเดียวและทำคนเดียว แต่ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเราสามารถเป็นตัวกลางในการติดต่อและสื่อสารธุรกิจหลาย ๆ แขนงเข้าด้วยกัน ให้เกิดการทำงานร่วมกัน จนงานออกมาสำเร็จ ถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จะต่างออกไปจากนักศึกษาฝึกงานรุ่นก่อน ๆ แต่เราก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากงานวันนี้ไม่แพ้กัน การได้ทำงานร่วมกับคนที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านนั้น ๆ ทำให้เราเรียนรู้แนวทางในการทำธุรกิจหรือในสิ่งที่เราสนใจได้มากขึ้นไปอีกค่ะ

 

บรรยากาศการเตรียมงานในวันที่ 30 พ.ย. 63

 

BarterSmart ศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ จัดสัมนา "Blockchain เปลี่ยนโลก" ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain เพื่อตระหนักถึง Digital Disruption ที่จะมาปฏิวัติธุรกิจแบบเดิมๆ ไปตลอดกาล โดยมีสมาชิก BarterSmart ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 600 คน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  ณ ห้อง Tara Grand Ball Room โรงแรมธาราแกรนด์ โดยเราได้รับมอบหมายให้ทำงานในส่วนของ backstage มีหน้าที่คอยดูแลในส่วนของเวที และคอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

บรรยากาศงานสัมนา “Blockchain เปลี่ยนโลก” ในวันที่ 1 ธ.ค. 63

 

หลังจากงานสัมมนาจบลง เราได้ทำการเก็บสถานที่จัดโต๊ะเตรียมเพื่อให้ร้านค้ามาจัดบูธในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนสินค้า “Barter Trade Show” ต่อกันในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีสมาชิกที่มาร่วมออกร้านแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกว่า 200 ธุรกิจ และมีผู้เข้าชมงานร่วม 1,000 คน ซึ่งภายในวันเดียวมียอดแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ มูลค่ารวม 95 ล้าน ณ ห้อง Tara Grand Ball Room โรงแรมธาราแกรนด์ โดยในวันนี้เราได้มีโอกาสในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงินสดอีกด้วย เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสัญญา ปังดำรงที่มอบ point ในการแลกสินค้าให้เป็นจำนวน 5,000 point โดยเราได้นำไปจับจ่ายในการซื้อของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ อาทิเช่น เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

 

บรรยากาศงานแลกเปลี่ยนสินค้า “Barter Trade Show” ในวันที่ 2 ธ.ค. 63

 

 

 

Information Partner