×
โปรแกรมออกใหม่
ยกก๊วนชวนเก๋าเที่ยว...เมืองรองต้องห้ามพลาด
รหัสโปรแกรม
ADT02-TH2D1N-BUS
ช่วงเดินทาง
ต.ค. 61 - ต.ค. 61
การเดินทาง
เดินทางโดยรถบัส

ยกก๊วนชวนเก๋าเที่ยว...เมืองรองต้องห้ามพลาด...

ประเภท
package-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
3,600.-
Highlight:
สัมผัสทะเลหมอก ยอดภูทับเบิก ชม ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ วัดป่าภูทับเบิก วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพฯ เที่ยวงาน วัดโบสถ์ชนะมาร ชมพระพุทธมหาธรรมราชา ไร่กำนันจุล
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – เมืองศรีเทพ – ผาซ่อนแก้ว – ภูทับเบิก

2

ภูทับเบิก – วัดโบสถ์ชนะมาร – เพชรบูรณ์ – กรุงเทพฯ

รายละเอียด

04.00 น.      คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อความสะดวกระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิคนิค(กล่อง)äพร้อมเครื่องดื่มร้อน เย็น ชา กาแฟ  มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

09.00 น.      นำท่านชมเมืองที่ถูกลืม ร่วมไขปริศนาพันปีมหาสถูป เขาคลังนอกณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่คล้ายบุโรพุทโธที่อินโดฯ นับเป็นโบราณสถานชิ้นเอกในขณะนี้อายุกว่า 1000 ปี ที่พึ่งตกแต่งเสร็จขนาดว่าพังทลายลงมายังมีความสูงถึง 20 เมตร และ กว้างด้านละ 64 เมตร เลยเชียว ฐานประทักษิณานั้นงดงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่านเข้าสู่เขตอุทยานฯนำท่านนั่งรถรางชมภายในบริเวณมหานครเมืองที่ถูกลืมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในในอุทยานฯปรากฎปรางค์เก่าแก่สมัยทวารวดีเรียกว่า ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง เขาคลัง และหลุมขุดค้นโครงกระดูก 

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร...ä

ช่วงบ่าย       ออกเดินทางต่อ แวะเปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่นมุ่งเข้าสู่เขตพื้นที่เขาค้อ แดนมหัศจรรย์ที่โจษขานว่าหากใครได้มาสัมผัสอากาศ จะต่ออายุเพิ่มอีก 1 ปี เพราะอากาศดีสดชื่น นำท่านคณะเที่ยวชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วชมบรรยากาศความสวยงามของ พระธาตุเจดีย์อันงดงามประดับด้วยอัญมณีย์ล้ำค่า ที่ตกแต่งติดกระเบื้องสี ลูกปัด พลอย ลูกแก้ว อันอ่อนช้อยงดงงามตระกาลตา พร้อมชม พระเจ้า ๕ พระองค์ขนาดใหญ่จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ยอด ภูทับเบิกสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ไร่กะหล่ำปลียัก นำชม วัดป่าภูทับเบิกชาวบ้านทับเบิกร่วมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534มีเนื้อที่ 50 ไร่เศษ เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญโดยเป็นสถานที่รับน้ำฟ้ากลางหาวเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙เพื่อทำน้ำพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ6 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2542

17.00 น.      นำท่านเข้าสู่ที่พักณ โรงแรม &รีสอร์ทระดับมาตราฐาน หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

19.30 น.      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร......äสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคเหนือหลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนนอนนับดาวในค่ำคืนอันแสนสุข

05.30 น.ตื่นแต่เช้า รับอรุณบนภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์1768 เมตร สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม นำท่านสู่จุดชมวิวและจุดวัดอุณหภูมิ ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนภูทับเบิก ชม แปลงปลูกกระหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่งดงามยามเช้า

07.00 น.      จัดเก็บสัมภาระเช็คเอ๊าท์ อำลาที่พักเดินทางลงจากภูทับเบิก เปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองเพชรบูรณ์ เพื่อความสะดวก บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (กล่อง)äบนรถ 

09.00 น.      เดินทางถึง วัดโบสถ์ชนะมาร จ.เพชรบูรณ์นำท่านเที่ยวชมงานอุ้มพระดำน้ำ เป็นประเพณีที่น่าทึ่งงานหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้ ชาวบ้านเชื่อกันว่า การประกอบพิธีกรรม อุ้มประดำน้ำ จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ มีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่ง และร่วมรับฟังตำนานพระพุทธมหาธรรมราชาผุดขึ้นจากน้ำ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวงาน

12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไร่กำนันจุลäเมืองเพชรบูรณ์สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคเหนือ

ช่วงบ่าย       นำท่านนั่งรถรางชมไร่กำนัลจุลศูนย์ของฝากเมืองเพชรบูรณ์ที่ในอดีตเคยบุกเบิกทำไร่ส้มเขียวหวาน และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลิตไหมจนมีชื่อเสียงและมีการพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ชมและช้อปเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปกว่า 200 รายการ อาทิ ปลาส้มรสเด็ด มะขามหวาน ผลไม้แปรรูปนานาชนิด มัลเบอร์รี่ ฯลฯ เป็นของฝากคนทางบ้าน และออกเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

18.00 น.      บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารäจ. สระบุรี

21.00 น.(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯส่งอำลาท่านสู่จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ อย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไปครับ

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

อัตราค่าบริการ            ผู้ใหญ่   ท่านละ3,600.-บาทพักห้องละ2-3ท่าน/ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ800.-บาท

                        เด็ก      ท่านละ2,900.-บาท            พักรวมกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง

อัตรานี้รวม      +ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                 +ค่าที่พักห้องละ2-3ท่าน3 คืน      

                        +ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                                  +ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง    

                        +ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ                     +ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

                        +ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง                    +ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม/ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ        /ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

                        /ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ มัคคุเทศก์อาสา                                 /ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

                        /ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ                                    /ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

                        /ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน : 

- สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 50%พร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง

- กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ14วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย  ยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,รองเท้าที่สวมใส่สบาย

 

หมายเหตุ:      - กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

                  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ ยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30ท่าน

                        - โปรแกรม ที่พัก ร้านอาหาร อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน๋ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

Information Partner