×
โปรแกรมขายดี
ภูเก็ตสมายล์แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน
รหัสโปรแกรม
GH02-TH3D2N-WE
ช่วงเดินทาง
ม.ค. 60 - มิ.ย. 60
การเดินทาง
Thai Smile Airways

ภูเก็ตสมายล์แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน...

ประเภท
package-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
5,900.-
Highlight:
ภูเก็ตสมายล์แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน หาดป่าตอง ล่องเรือชมความสวยงามรอบๆเกาะพีพีเล อ่าวมาหยา อ่าวปิเละลากูนโละสะมะ ถ้ำไวกิ้ง ดำน้ำชมปะการังบริเวณอ่าวปะการัง
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สนามบินภูเก็ต - หาดป่าตอง

โรงแรมบริเวณหาดป่าตอง

2

เกาะพีพี อ่าวมาหยา อ่าวปิเละลากูนโละสะมะ ถ้ำไวกิ้ง

โรงแรมบริเวณหาดป่าตอง

3

โรงแรมบริเวณหาดป่าตอง - สนามบินภูเก็ต

รายละเอียด

รถรอรับท่านจากสนามบินภูเก็ต 

นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมบริเวณหาดป่าตอง อิสระตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
รถรับจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ ออกเดินทางจากท่าเรือสู่เกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ (เรือใหญ่) ล่องเรือชมความสวยงามรอบๆ เกาะพีพีเลที่ประกอบไปด้วย อ่าวมาหยา อ่าวปิเละลากูนโละสะมะ ถ้ำไวกิ้ง รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะพีพีดอน จากนั้นไปดำน้ำชมปะการังบริเวณอ่าวปะการัง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับถึงยังท่าเรือรัษฎา และส่งท่านกลับยังโรงแรมที่พัก หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกทัวร์ล่องอ่าวพังงา  พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะปันหยี (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 

วันที่ 3 : โรงแรมบริเวณหาดป่าตอง - สนามบินภูเก็ต

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (คืนห้องพักเวลา 12.00 น.)รถรอรับที่หน้าโรงแรมตามเวลานัดหมาย

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ราคานี้รวม  

ตั๋วเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินไทยสมายล์ / ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน / ค่าทัวร์ 4 เกาะพร้อมอาหารกลางวัน / รถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สนามบิน  / ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

 

ราคานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุ / ภาษีมูลค่าเพิ่มและ หัก ณ ที่จ่าย /

*เริ่มต้นที่ 2 ท่าน ขึ้นไป*

**ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วงเทศกาลต่างๆ**

Information Partner