×
โปรแกรมขายดี
อีสานแซ่บนัวร์ ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี ขอนแก่น สปป.ลาว หนองคาย
รหัสโปรแกรม
ADT01-ES4D3N-BUS
ช่วงเดินทาง
มี.ค. 61 - ธ.ค. 62
การเดินทาง
เดินทางโดยรถบัส

อีสานแซ่บนัวร์ ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี ขอนแก่น สปป.ลาว หนองคาย...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
6,999. 5,999.-
Highlight:
อีสานแซ่บนัวร์ ทัวร์ตามรอยพญานาค อุดรธานี ขอนแก่น สปป.ลาว หนองคาย พิสูจน์ตำนานผีจ้างหนัง วังพญานาค เมืองคำชะโนด ทุ่งกังหันลม ห้วยบง สัมผัสวิถีเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ ประตูชัย พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดศรีสะเกด ขอพรเสริมบารมี หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ชิมผัดหมี่บ้านปราสาท ปราสาทหินพิมาย ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน ศาลปู่ – ย่า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ขอนแก่น – อุดรธานี

เจริญโฮเทล หรือเทียบเท่า ที่พักระดับมาตรฐานเมืองอุดณธานี

2

อุดรธานี – สปป.ลาว เวียงจันทน์ – หนองคาย

โรงแรมรอยัล นครา หรือเทียบเท่า ที่พักระดับมาตรฐานเมืองหนองคาย

3

ขอนแก่น – พิมาย –กรุงเทพฯ

รายละเอียด

04.30 น.     ทุกท่านพบกันที่ จุดนัดหมายสยามนิรมิตร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คอยต้อนรับ เช็คชื่อลงทะเบียนพร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง

05.15         ร่วมทำพิธีเปิดปล่อยคาราวานโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

06.00         ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดอุดรฯ บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (กล่อง) ä พร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว นำท่านแวะถ่ายรูปจุดชมวิว ทุ่งกังหันลม ห้วยบง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม “เวสต์ ห้วยบง 2” และ “เวสต์ ห้วยบง 3” ขนาดใญ่แห่งแรกของประเทศไทย มีกังหันลมทั้งหมด 90 ต้น ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ä บ้านไผ่/ขอนแก่น

ช่วงบ่าย      หลังอาหารออกเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีน แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เมืองอุดรธานี ก่อสร้างด้วยเงินทุนกว่า 15 ล้านบาท โดยพี่น้องชาวจีนที่ดำรงชีวิตอยู่ในจังหวัด เปิดเป็นทางการเมื่อปี 2556 เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตคนจีนพลัดถิ่น และให้ท่านได้กราบไหว้ ศาลปู่ – ย่า เพื่อความเป็นสิริมงคล

17.00น.      เข้าที่พัก ณ เจริญโฮเทล หรือเทียบเท่า ที่พักระดับมาตรฐานเมืองอุดณธานี (ห้องละ 2-3 ท่าน)

19.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ä เมืองอุดรฯ หลังอาหาราเข้าที่พักอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข

08.00 น.     เดินทางสู่ ด่านชายแดนมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านกระบวนการผ่านแดนตรวจคนเข้าเมืองสู่ กำแพงนครเวียงจันทน์ โดยมีไกด์ สปป.ลาวที่น่ารัก คอยให้การแนะนำและท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลิน สักการะ พระธาตุหลวง ศูนย์กลางและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมใจของชาวลาว สมควรแก่เวลาชม วัดศรีเมือง สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เสมือนศาลหลักเมืองประจำประเทศ ถ่ายรูปเก็บความประทับใจที่ ประตูชัย ศิลปะลาว+ฝรั่งเศส 

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

ช่วงบ่าย     เดินทางสู่ หอพระแก้ว ยลพระพุทธรูปโบราณล้ำค่า และเป็นสถานที่อันเคยประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต จากนั้นนำท่านชม วัดสีสะเกด หรือวัดสะตะสะหัสสาราม (วัดแสน)  วัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์ เป็นวัดที่ไม่ถูกเผาทำลาย เจ้าพระจักรีได้พักทัพหลังจากทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์ ให้ท่านได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้  วิญญาณทหารสยามที่สถิตอยู่ในวัดนี้ เพราะทำบุญจากประเทศไทยไปให้ก็ไม่ค่อยจะถึง  เพราะอยู่ไกลและวิบากกรรมก็ยังไม่สิ้น 

15.00 น.     ปิดท้ายด้วยการละลายทรัพย์ ณ ด่านชายแดนดิ้วตี้ฟรี เพลิดเพลินกับการคัดสรรค์สินค้าแบรนด์เนมราคาถูก        

16.30 น.     เดินทางกลับสู่ ประเทศไทยข้าม สะพานมิตรภาพไทยลาว นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

17.00 น      เข้าที่พัก ณ โรงแรมรอยัล นครา หรือเทียบเท่า ที่พักระดับมาตรฐานเมืองหนองคาย (ห้องละ 2-3 ท่าน)

19.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ครัวแม่แป๊ด

 

 

วันที่ 3 : ขอนแก่น – พิมาย –กรุงเทพฯ

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก ä

08.00 น.     จัดเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย สถานที่ซึ่งเก็บและจัดแสดงอารยธรรม ความรุ่งเรืองของอาณาจักาขอมโบราณ รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ชำนาญ จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตรปราสาทหินพิมาย อารายธรรมขอมโบราณ ปราสาทหินพิมาย แหล่งอารยธรรมขอมโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยลปราสาทที่สร้างในพุทธศตวรรตที่ 16 ตรงกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา การต้อนรับจากชุมชนโฮมสเตย์บ้านปราสาท

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวันแบบบวิถีชุมชนบ้านปราสาท ä ชิมผัดหมี่โคราช อาหารขึ้นชื่อของ นครราชสีมา

ช่วงบ่าย     หลังอาหารชมแหล่งท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน อาทิ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  หลุมขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท “บ้านปราสาท”ได้รับคัดเลือกเป็น “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ชุมชนบ้านปราสาทเป็นแหล่งโบราณคดีขุดแต่งใหม่เป็นแห่งที่ 2 ต่อจากบ้านเชียง ที่ลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจากการขุดหลุมพบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีสภาพสมบูรณ์ จากหลักฐานสันนิษฐานว่า บ้านปราสาทมีชุมชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ มีหลักฐานของกลุ่มวัฒนธรรมแบบทวารวดี และแบบเขมรโบราณ ระยะเวลาอยู่ในช่วง 2,500-3,000 ปีมาแล้ว สมควรแก่เวลาเดินทางกลับระหว่างทางอิสระให้ท่านได้แวะซื้อของฝาก ตลาดกลางดง กลับไปฝาคนทางบ้าน

18.00 น.     ให้ท่านอิสระกับอาหารมื้อค่ำ ณ สวนอาหารบ้านสวน 3 ä

21.00 น.     เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

อัตราค่าบริการ    

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน  ท่านละ  5,990.- บาท

กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 1,600.- บาท

เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี         ท่านละ  4,890- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่านี้รวม   

- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน                

- ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

- ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น          

- มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด          

- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม     

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม

- ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง

- แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / Id:Line

- ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 3,000 บาท)

- ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ  กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด

หมายเหตุ : - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

 

 

 

Information Partner