×
โปรแกรมขายดี
สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสโปรแกรม
ADT02-UBN5D2N-BUS
ช่วงเดินทาง
ก.ค. 61 - ก.ค. 61
การเดินทาง
เดินทางโดยรถบัส

สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
ไทย
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
8,500. 7,900.-
Highlight:
วัดพระธาตุหนองบัว – ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชีทวน – บ้านคำปุน–ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันสวยงามตระการตาที่นั่ง VIP SEAT ร่วมเดินในขบวนแห่เทียนพรรษา – ศูนย์การเรียนรู้เรื่องฝ้าย กาลครั้งหนึ่ง – ช่องเม็ก – ตาดฟาน – ไร่กาแฟ น้ำตกคอนพะเพ็ง– ซื้อของฝาก- จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
26 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 7,900 7,900 - 3,500
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - รถบัสปรับอากาศVIP

2

อุบลราชธานี-พระธาตุหนองบัว-วัดพระธาตุสวนตาล-ท่องเที่ยวชุมชนบ้านชีทวนชมขบวนแห่เทียนพรรษาประกอบแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ อันสวยงามตระการตา

โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ / โรงแรมวีโฮเทล

3

ร่วมเดินในขบวนแห่เทียนพรรษา – ศูนย์การเรียนรู้เรื่องฝ้าย กาลครั้งหนึ่ง – ช่องเม็ก – ตาดฟาน – ไร่กาแฟ

โรงแรมจำปาศักดิ์ แกรนด์

4

ตักบาตรข้าวเหนียว-น้ำตกคอนพะเพ็ง-อุบลราชธานี

5

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

19.30 น.      คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบโดยมีทีมงานมัคคุเทศก์  คอยอำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องสัมภาระ ติดป้ายชื่อกระเป๋าเดินทาง

20.30 น.      ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จ.อุบลราชธานี  (เชิญคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย)

 

 

06.30-07.00 น. ถึงจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมทอแสง อุบลราชธานี(อาหารท้องถิ่น เช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ,ก๋วยจั๊บญวน,ไข่กระทะฯลฯ)  

07.00-08.00 น. จากนั้น นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุหนองบัว ทำการถวายผ้าอาบน้ำฝนและ ถวายเทียนเพื่อจุดประทีปเป็นพุทธบูชา(1ชุด/1บัส)  ซึ่งมีความเชื่อว่าอานิสงส์เป็นอเนกประการทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ ตลอดจนทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี   

08.00-08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุสวนตาล  

08.30-09.30 น. ถึงวัดพระธาตุสวนตาลเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของบ้านชีทวน ก่อสร้างเมือใด ไม่ปรากฏหลักฐาน แต่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายอย่างที่อยู่ในวัดนี้ อาทิ พระธรรมเทโว พระธาตุสวนตาลสัตตะภัณฑ์หรือเชิงเทียน และเรือขุดโบราณ พระธรรมเทโว เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดประทับนั่งขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัย ศิลปะแบบลาว จารึกเป็นภาษาพื้นเมืองที่ส่วนฐานเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์  

09.30-11.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ขัวน้อยชีทวน เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างชุมชนบ้านหนองแคนกับบ้านชีทวนเดิมเป็นคันดินผ่านทุ่งนา ต่อมาชาวบ้านได้นำเอาไม้จากเรือเก่าๆ มาทำเป็นสะพานช่วยให้เดินทางไปมาได้สะดวกขึ้น ภายหลังชาวบ้านจึงจัดผ้าป่าสามัคคีสร้างขัวน้อย เป็นสะพานคอนกรีตในปัจจุบัน   

                   - จากนั้นเดินไปชม ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก วัดศรีนวล เป็นธรรมาสน์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีรูปแบบแตกต่างจากธรรมาสน์โดยทั่วไป กล่าวคือ มีลักษณะเป็นรูปสิงห์ ยืนเทินปราสาท(ตัวธรรมาสน์) สร้างด้วยอิฐถือปูน ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทำเป็นชั้นซ้อนลดหลั่น ประดับตกแต่งลายปูนปั้น และลายเขียนสีแบบศิลปะญวนทั้งหลัง ตัวธรรมาสน์ ตั้งอยู่ในหอแจก (ศาลาการเปรียญ) ทรงไทยที่มีจิตรกรรมฝ้าเพดานศิลปะสกุลช่างเดียวกัน จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหาร  

12.00-13.00 น. ถึงร้านอาหาร My Home บริการอาหารกลางวัน   

13.00-13.30 น. นำคณะเดินทางสู่ บ้านคำปุนมิวเซียม คาเฟ่   

13.30-15.00 น. ถึงบ้านคำปุน ผู้ผลิตและอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียง เปิดบ้านให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ที่สืบสานอนุรักษ์มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ้าโบราณที่สูงค่า กรรมวิธีการผลิต ผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านคำปุนและงานศิลปะด้านอื่นๆอีกมากมาย   

15.30-16.00 น. จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อให้ท่านได้พักผ่อน หรืออาบน้ำตามอัธยาศัย และเตรียมตัวในการเดินทางไปชม ขบวนแห่เทียนพรรษา   

16.30-17.30.น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านแซ่บซอยเก้า   

17.30-21.00 น. นำคณะชมขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ที่นั่ง VIP SEATที่จัดโดยองค์กรเอกชน 9 องค์กร ได้ร่วมใจ รวมพลังสามัคคี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น ชมขบวนแห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่งเทียนพรรษาประกอบแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่และความอลังการ

21.00-21.30 น. นำคณะเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3 : ร่วมเดินในขบวนแห่เทียนพรรษา – ศูนย์การเรียนรู้เรื่องฝ้าย กาลครั้งหนึ่ง – ช่องเม็ก – ตาดฟาน – ไร่กาแฟ

06.00-07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก   

07.00-10.30 น. จากนั้น นำท่านเดินทางสู่งานแห่เทียนพรรษา(เนื่องจากฃ่วงการจัดงานรถติด จึงต้องเผื่อเวลาการเดินทาง)        คณะนักท่องเที่ยวจากสทนได้รับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานีในการเข้าร่วมขบวนแห่เทียน   พรรษาจังหวัดอุบลราชธานีปีที่ 117 ที่งดงามตรึงตาตรึงใจชาวอุบลฯและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย- ชาวต่างชาติ...ที่ได้ร้อยดวงใจร่วมรังสรรค์ผลงานที่งดงามจารึกในประวัติศาสตร์ของจังหวัด     อุบลราชธานีสืบสานงานศิลป์ถิ่นอุบลฯให้คงอยู่คู่จังหวัดอุบลราชธานีและประเทศไทยตราบนานเท่านาน

10.30-11.30 น. เดินทางสู่ ร้านกาลครั้งหนึ่ง เป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปริญญาการทอผ้าและย้อมสีธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟในบรรยากาศเรือนไม้โบราณและเป็นศูนย์กลางข้อมูลท่องเที่ยวโขงเจียม

11.30-13.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านแพอารยา

13.00-13.30 น.  ออกเดินทางสู่ ด่านชายแดนช่องเม็ก ทำพิธีตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว    

13.30-16.00 น. เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน    ( ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ) จากปากเซ ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมา  จากภูเขาเทวดา 2 แห่งตกมารวมกันในแอ่งระดับน้ำตกสูงถึง 120 เมตร สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูงได้อย่างสวยงาม

16.00-17.30 น.  นำท่านเช็คอินท์โรงแรม จำปาศักดิ์ แกรนด์ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย    

17.30-19.00 น.  บริการอาหารค่ำ พร้อมนำท่านเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมชมการแสดงบาสโลปการเต้นประจำชาติ  ของ สปป.ลาว ซึ่งท่านจะได้ร่วมเต้นบาสโลปด้วย     

22.00 น.    นอนหลับฝันดี....ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4 : ตักบาตรข้าวเหนียว-น้ำตกคอนพะเพ็ง-อุบลราชธานี

06.00-07.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สำหรับท่านที่ต้องการตักบาตรข้าวเหนียว   (ทำบุญชุดล่ะ 100 บ. ไม่รวมอยู่ในค่าโปรแกรม)กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า

07.00-08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมบริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก    

08.00-11.00 น.จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าเอเชีย) เป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้จะ  มีชั้นของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสน้ำที่ไหนถามโถมลงมามีความรุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมา   

11.00-13.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร.....

13.00-16.00 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านวังเต่า และนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดชายแดนวังเต่า ตลาดปลอดภาษี (Duty Free) พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ฝั่งไทย

16.00-17.00 น. นำท่านเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี    

17.00-18.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร THE HOMEจังหวัดอุบลราชธานี

19.00 น.  คณะเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยรถบัสปรับอากาศVIP

วันที่ 5 : กรุงเทพมหานคร

05.15 น.    ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของคณะ

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ ท่านล่ะ 7,900/ท่าน

เด็กอายุ 4-11 ปีคิดค่าบริการ  6,900 บาท (พักรวมกับผู้ปกครองมีเตรียงเสริม)

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  3,500 บาท

1.กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000  บาท ทันทีที่ทำการจอง

2 กรุณาชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 30 วัน(วันที่ 25 มิถุนายน 2561)

3.ชำระเงินกับบริษัททัวร์ที่ท่านทำการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม 

  • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม  (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  • ค่าอาหารทุกมื้อ  ตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ที่นั่งชมขบวนแห่เทียนพรรษา VIP SEAT
  • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ  บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่ารถรับส่ง และคนขับ ตามที่ระบุในโปรแกรม(รถบัส VIP)
  • ค่าทำเอกสารผ่านแดน
  • ค่าไกด์ และผู้ช่วยไกด์
  • ค่าชุดเทียนและผ้าอาบน้ำฝน 1 ชุด/1 บัส
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรเลขค่าซักรีด

-  ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ

-  ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก  และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ                                        

-  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับ

-  ค่าทำหนังสือเดินทาง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม vat 7%   และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว - ยาประจำตัว ,ชุดที่สวมใส่สบาย ,รองเท้าที่สวมใส่สบาย ,กล้องถ่ายรูป ,อุปกรณ์กันแดด ,ร่มพับ

เอกสารเดินทาง(ส่งเอกสารล่วงหน้า 1 สัปดาห์)

1. ผู้ใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง)

2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด,

พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Information Partner