×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์เกาหลี SEOUL HOT
รหัสโปรแกรม
SM02-KR5D3N-LJ
ช่วงเดินทาง
มิ.ย. 61 - ต.ค. 61
การเดินทาง
JIN AIR

ทัวร์เกาหลี SEOUL HOT...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
เกาหลีใต้
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
16,900. 13,900.-
Highlight:
- ช้อปปิ้งที่ Paju Premium Outlet แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลก - วัดวาวูจองซา เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา - ชม อาณาจักรสมุนไพร Pocheon Herb Island ที่นี่จะมีหลายโซน - ชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งการท่องเที่ยว - เต็มอิ่มจุใจไปกับ เอเวอร์แลนด์ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี - ชม พระราชวังเคียงบกกุง แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล - ชม คลองชองเ
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
06 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900
เต็ม
21 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900
เต็ม
27 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,900
เต็ม
30 มิ.ย. 61 - 04 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,900
เต็ม
03 ก.ค. 61 - 07 ก.ค. 61 13,900 13,900 13,900 5,900
เต็ม
06 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,900
เต็ม
09 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61 13,900 13,900 13,900 5,900
เต็ม
12 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,900
เต็ม
15 ก.ค. 61 - 19 ก.ค. 61 13,900 13,900 13,900 5,900
เต็ม
18 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,900
เต็ม
23 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61 14,900 14,900 14,900 5,900
เต็ม
26 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61 13,900 13,900 13,900 5,900
เต็ม
29 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900
เต็ม
01 ก.ย. 61 - 05 ก.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900
เต็ม
04 ก.ย. 61 - 08 ก.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900
เต็ม
07 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900
เต็ม
10 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900
เต็ม
13 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900
เต็ม
16 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900
เต็ม
19 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900
เต็ม
22 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900
เต็ม
28 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,900
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

2

อินชอน - Paju Premium Outlet - Pocheon Herb Island - ป้อมฮวาซอง

Central Plaza Hotel or Suwon  Pacific Hotel  หรือเทียบเท่า     

3

วัดวาวูจองซา - Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) อยู่สวนสนุกทั้งวัน - โซล - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท์)

Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า  

4

Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวังเคียงบกกุง + ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - เมียงดง

Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า 

5

พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ฮงแด - Supermarket

รายละเอียด

21:00 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

 

 

01:05 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ002

08:25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ Paju Premium Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นต้น

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู บลูโกกิ หมูผัดซอสขลุกขลิก)  นำท่านเดินทางสู่ อาณาจักรสมุนไพร Pocheon Herb Island ภายในบรรยากาศร่มรื่น โอบล้อมด้วยภูเขา ที่นี่จะมีหลายโซนมาก เริ่มจากโซนพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์ที่มีสมุนไพรนานาชนิดให้เราเดินชมหรือนั่งพักผ่อนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์กันให้เต็มปอด ไฮไลท์ของที่นี่น่าจะเป็นอาคาร “ศูนย์สมุนไพร” แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรนานาชนิด อีกทั้งยังมีห้องสปาสำหรับผ่อนคลายด้วยการนวดอโรม่า โซน D.I.Y เราสามารถทำผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยตัวเอง เช่น สบู่ เครื่องสำอาง หมอน เทียนหอม ฯลฯ ยังมีโซนอื่นที่น่าสนใจอีกมากอย่างเมืองจำลองบรรยากาศประเทศทางแถบยุโรป เรือกอนโดลาคล้ายกับเมืองเวนิช น้ำพุเทรวี่ หมู่บ้านฝรั่งเศส ฯลฯ รับรองไม่ผิดหวังมีกิจกรรมสนุกๆ มากมายจนลืมเบื่อ ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม มีการจัดงานเทศกาล Lavender Healing Festival ขึ้นภายในโซน Santa Village  มีปติมากรรมซานตาคลอสอยู่รอบทุ่งลาเวนเดอร์และยังมีไอศกรีมโฮมเมดกลิ่นลาเวนเดอร์ให้ท่านได้ลิ้มลอง อิสระให้ทุกท่านภาพรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านไปชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง Hwaseong Fortress นำท่านชมบรรยากาศรอบๆ ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งการท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย  

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี)

ที่พัก           Central Plaza Hotel or Suwon  Pacific Hotel  หรือเทียบเท่า     

วันที่ 3 : วัดวาวูจองซา - Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) อยู่สวนสนุกทั้งวัน - โซล - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท์)

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา ทำให้ได้เห็นวิวธรรมชาติที่ล้อมรอบอย่างสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมอีกที่หนึ่งเลย เมื่อเข้าไปยังไม่ทันถึงตัววัดก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้ นำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อ และเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิด

เที่ยง           อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่น หอคอยกรุงโซล ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู BBQ Buffet)

ที่พัก           Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 4 : Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวังเคียงบกกุง + ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - เมียงดง

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อกันที่ Cosmetic Shop ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องสำอางค์ เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิ Dr.MJ, Dewins, Missha และอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านเดินทางไปชม ศูนย์โสม Ginseng หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ศูนย์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น นำทุกท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง หรือ คยองบกกุง Gyeongbokgung Palace ที่เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ซัมเคทัง ไก่ตุ๋นโสม) จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี Duty Free ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับเป็นต้น จากนั้นนำทุกท่านไปชม คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร จากนั้นนำทุกท่านไปช้อปปิ้งย่าน เมียงดง Myeongdong สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบ

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยำบิบิมบับ)             

ที่พัก          Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 5 : พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ฮงแด - Supermarket

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือนำท่านเข้า จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ย่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นมีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทัค ไก่อบวุ้นเส้น) หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยาน อินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ร้านละลายเงินวอน Supermarket เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้านที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก 

19:55 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001  

23:35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว                              
 • ***ทัวร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผู้เดินทางจะต้องอยู่กับกรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตัวออกจากโปรแกรมเพื่อไปทำอย่างอื่นได้ หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตัวออกจากทัวร์ตามที่แลนด์กำหนด และการชำระเงินเข้ามาถือว่าผู้ซื้อได้ศึกษาโปรแกรมและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อย***
 • *** ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD***
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก 

ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
 • กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
 • **เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด**
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป **ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท**
 • หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ อัตราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน ที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น**

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน JIN AIR
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,400 บาท หรือ 40,000 วอน /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☐  วีซ่า

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจำ 10,000 บาท *หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น 
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
Information Partner