×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมืองเที่ยวคุ้ม
รหัสโปรแกรม
SM02-HK3D2N-CX
ช่วงเดินทาง
มิ.ย. 61 - ส.ค. 61
การเดินทาง
Cathay Pacific Airways

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมืองเที่ยวคุ้ม...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
ฮ่องกง
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
14,900. 12,900.-
Highlight:
- ชม โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Groove ที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก - ชม ความอลังการของ THE VENETIAN MACAU สุดหรู - นมัสการขอ พรองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ณ รีพัลส์ เบย์ - หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว - นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร ณ วัดผู่โถว - ชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดของฮ่องกง ณ วิคตอเรีย พีค - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
10 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61 12,900 12,900 12,900 3,900
เต็ม
24 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61 13,900 13,900 13,900 3,900
เต็ม
15 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61 13,900 13,900 13,900 3,900
เต็ม
29 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 12,900 12,900 12,900 3,900
เต็ม
05 ส.ค. 61 - 07 ส.ค. 61 12,900 12,900 12,900 3,900
เต็ม
19 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61 12,900 12,900 12,900 3,900
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์พอลล์ - เซนาโด้ สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่

ZHUHAI LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่า

2

จูไห่ ฟิชเชอร์เกิรล์ - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - ช้อปปิ้ง Lo Wu

CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

3

ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - อ่าวรีพัลส์ เบย์ - Victoria Peak - โรงงานจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

รายละเอียด

04:30 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ  

06:30 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX616  

10:15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดย เรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน (แบบ SET BOX) เดินทางถึง มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางชม องค์เจ้าแม่กวนอิมปราค์ทอง ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ทีความสูง 1.8 เมตร น้ำหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององค์เจ้าแม่กวนอิมจะรับกับแสงแดดมีความสวยงามมาก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนี้สร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกสครั้งเมื่อโอกาสที่โปรตุเกสคืนฮ่องกงให้แก่ทางการจีนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรือสำเภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจ้าแม่อาม่าขึ้นมายันมาเก๊าเมื่อครั้งอดีต บริเวณหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตตั้งอยู่ 2 ตัว ซึ้งวัดแห่งนี้จะมีผู้คนไปศักการะตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราว ค.ศ.1602 ให้ครั้งแรกที่สร้างเสร็จมีความตั้งใจใช้เป็นโรงเรียนสอนทางด้านศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มีความรุนแรงมาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์ทั้งหมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเก๊าได้เข้ามาทำการบูรณะใหม่คงเหลือไว้เพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเพียงเท่านั้น ด้านหลังของโบสถ์จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย เสื้อผ้าแฟชั่นสุดชิก ลินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 300 ร้าน ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องประดับ ถูกใจขาช้อปอย่างแน่นอน หรือถ้าหากใครที่อย่างนั่งชิวๆ ลองชิมอาหารก็มีภัตตาคาร กว่า 40 ร้าน เซนาโด้สแควร์มีความโดดเด่นอย่างมาก พื้นถนนปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนๆ ราวกับอยู่ในท้องทะเลกว้าง รวมไปถึงรูปทรงอาคารร้านขายสินค้าต่างๆ มองแล้วโดดเด่นสะดุดตา หากแม้ใครที่ไม่อยากช้อป แค่ได้มาถ่ายรูปก็มีความสุขแล้ว จากนั้นนำท่านสู่ เดอะเวเนเวี่ยน โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า มีห้องรับรองนักท่องเที่ยวกว่า 1000 ห้อง พิเศษหากใครอย่างอย่างสัมผัสบรรยายกาศแบบอิตาลี ต้องลองล่องเรือ กอนโดล่า (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) และมีบ่อนคาสิโนที่นังเสี่ยงโชดจากทั้วโลกมาลองเสี่ยงโชค นอกจากนั้นหากใครที่ไม่อยากเล่นการพนัน ภายในเดอะเวเนเชี่ยนก็มีร้านค่าให้ช็อปปิ้งรวมถึงร้านอาหารให้เลือกของชิมลองทานอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ของประเทศจีน ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน กงเป่ย  

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก     ZHUHAI LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม หวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รักปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน แวะชมชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้นํ้าร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุตฯ จากนั้นนําท่านสู่ วัดผู่โถว สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสร้างความเป้นสิริมงคลให้กับชีวิต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเขา มีความยิ่งใหญ่และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเองเรียบร้อย ลูกค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณโดยรอบได้อย่างจุใจ  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดย รถโค้ช เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม และแวะชม พิพิธภัณฑ์หยก สินค้าโอท็อปของจีน นำท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งที่ Lo Wu สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง        

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง)    พาท่านชม โชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์ มลพิษในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในโลก   

ที่พัก           CENTURY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า           

วันที่ 3 : ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - อ่าวรีพัลส์ เบย์ - Victoria Peak - โรงงานจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เดินทางสู่ ฮ่องกง โดย รถไฟ นำท่านเที่ยวชม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของ ฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองโดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น เข้าชม โรงงานจิวเวอร์รี่ เพื่อเลือกซื้อของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นของประดับของท่านเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่นซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม และเป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่   

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านสู่หาดทราย อ่าวรีพัลส์ เบย์ หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นนำท่านขึ้นไปชมจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฮ่องกงที่ วิคตอเรีย พีค ยอดเขาที่สูงทีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร (สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง ยอดเขาที่สูงที่สุดชื่อว่า Tai To yan อยู่ในเขตนิวเทอร์ริทอรี่ มีความสูง 957 เมตรจากระดับน้ำทะเล) บนยอดเขาแห่งนี้ คุณจะมองเห็นทัศยภาพทั้งหมดของเกาะฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสงบ เรือเฟอร์รี่ และสีสันที่งดงามยามค่ำคืน จนได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us  

22:00 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX709  

23:55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

 

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกงนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล ร้านจิวเวลรี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศจีนแต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 400HKD ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • กรณีลูกค้ำมีวีซ่ำจีนติดในเล่มพำสปอร์ตและวีซ่าจีนยังไม่หมดอายุ ทาง ตม. จีนจะใช้วีซ่าในเล่มก่อน กรุณาแจ้งกับทำงเจ้าหน้าที่ก่อนสำรองที่นั่ง
 • กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน (ก่อนวันเดินทาง 5 วันเท่านั้น)

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน CATHAY PACIFIC
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  กรณีที่วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีนี้ใดๆ ก็ตาม และมีเหตุต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขออนุญาติแจ้งเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวีซ่าเดี่ยวให้ลูกค้าทราบและเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง, รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รุป พร้อมชำระค่าวีซ่า ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ ชำระค่า 1,500 บาท / ยื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท /ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☒  วีซ่า

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 11 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

Information Partner