×
โปรแกรมขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO
รหัสโปรแกรม
SM01-JP6D3N-TG
ช่วงเดินทาง
เม.ย. 61 - เม.ย. 61
การเดินทาง
thai airways

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO...

ประเภท
program-tour
ประเทศ
ญี่ปุ่น
Promotion
-
ราคาเริ่มต้น
60,900. 58,900.-
Highlight:
- ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - ชมหมู่บ้านเก่าสมัยเอโดะ ซันมาชิ ซูจิ - ชมและทดลองทำอาหารจำลอง ที่ โรงเรียนยามะ โนะ นากะ - ชมพิพธภัณฑ์โรงงานเครื่องปั้นดินเผา โนริตาเกะ - ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ วัดโทกันจิ - ชม ปราสาทนาโกย่า ปราสาทประจำเมือง - ชม วัดโอสุคันนอน วัดในพระพุทธศาสนาของนาโกย่า - ชม ประวัติความเป็นมาและนวัตกรรมใหม่ของรถไฟที่ พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า - ชม วิถีชีวิตของเหล่านินจา
ข้อมูลและการติดต่อสำหรับสอบถามโปรแกรมทัวร์

 ชื่อ (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 เบอร์โทร (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 จำนวนคน
 Email (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 Line ID (จำเป็นสำหรับการติดต่อ)
 ช่วงวันเดินทาง (จำเป็นสำหรับการ เช็คตารางทัวร์)
ถึง
 รายระเอียดอื่นๆ
booking วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กมีเตียง ราคาเด็กไม่มีเตียง ราคาพักเดี่ยว
เต็ม
09 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61 58,900 58,900 56,900 8,900
เต็ม
10 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61 58,900 58,900 56,900 8,900
สรุปกิจกรรม
Day กิจกรรม มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น ที่พัก

1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

2

นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ซันมาชิ ซูจิ

Gifu Washington Plaza หรือเทียบเท่า

3

โรงเรียนสอนทำอาหารจำลอง - สวนโนริทาเกะ - วัด Toganji Temple - ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ

Best Western Nagoya หรือเทียบเท่า

4

ปราสาทนาโกย่า - วัดโอสึคันนง - พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกยา

Best Western Nagoya หรือเทียบเท่า

5

วันที่ 5 หมู่บ้านนินจา - ศาลเจ้าอิเสะ - เมะโตะอิวะ (หินแต่งงาน) - อิออน มอลล์

6

นาโกย่า - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

รายละเอียด

21:00 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

00:05 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG644

08:00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย สำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับ ได้เวลาเดินทางสู่ ทาคายาม่า Takayama Shi เป็นเมืองในจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2011 มีจำนวนประชากร 92,369 คน มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 2,177.67 ตารางกิโลเมตร ทะกะยะมะมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคโจมง เป็นหมู่บ้านช่างไม้ที่มีชื่อเสียง มีความเชื่อกันว่าช่างไม้จากเมืองทะกะยะมะเข้าร่วมสร้างพระราชวังเกียวโต และวัดอารามต่างๆในเกียวโตและนะระ และปราสาททะกะยะมะ ในสมัยโทะกุงะวะ จากสภาพภูมิศาสตร์ของทะกะยะมะที่ตั้งอยู่บนที่สูง และตัดขาดจากโลกภายนอกมาเป็นเวลากว่า 300 ปี ทำให้วัฒนธรรมในทะกะยะมะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างดี

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ Shirakawa Go เป็นหมู่บ้านชาวนาเล็กๆ ในหุบเขา ซึ่งเป็นเส้นทาง ระหว่าง ทาคายาม่า และ คานาซาว่า เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ สภาพของหมู่บ้านไว้เป็นอย่างดี หมู่บ้านชิราคาวา ที่มารุฮากิ เมืองชิราคาวา นั้น ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลก การแสดงแสงไฟที่นี่ดูแล้วสวยงามมหัศจรรย์ยิ่งนัก ซึ่งการ  แสดงจะมีเฉพาะวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น สถานที่ที่ได้ปรากฎต่อสายตานั้นตั้งอยู่ท่ากลางหิมะ เป็นสถานที่ที่สวยมากๆ ปลื้มใจที่ได้เห็น ฤดูหนาวที่ชิรากาวาโกนั้นหนาวมากๆ ทั้งหิมะก็ตก ดังนั้นการเดินทางไปที่นี่ควรสวมรองเท้าบูทที่ไม่ลื่น ไม่ทำให้เท้าเปียก ทั้งควรมีร่มกันฝนแต่ร่มก็อันตราย หมู่บ้านชิราคาวาโกะนี้มีความสวยงามในทุกฤดู ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยสีเขียวชะอุ่ม ฤดูใบไม้แดงนั้นก็มีบรรยากาศสีฉูดฉาดหลากสี ส่วนฤดูหนาวหมู่บ้านเต็มไปด้วยมนต์สเน่ห์ของหิมะ บ้านเก่าแก่ในหมู่บ้านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเรียกว่าสไตล์ “กัชโชทซึคุริ” มีรูปทรงสามเหลี่ยมหนาหลายชั้นเพื่อป้องกันผู้อยู่อาศัยจากความหนาวเย็น เมืองทากายามะเมืองศูนย์กลางค้าตั้งแต่ในสมัยอดีต มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” ตัวเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโบราณในสมัยเอโดะ ถนนเส้นหลักของเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักของร้านขายของสินค้า ของชำร่วย และร้านอาหารมากมาย นอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นในทุกเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม และเนื้อวัวฮิดะแล้ว อาหารขึ้นชื่อของเมืองทากายามะยังมีซอสมิโซะ และแป้งโมจิโกเฮ แวะชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ ซันมาชิ ซูจิ Sanmachi Suji เป็นถนนสามสายที่สร้างขึ้นในย่านประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของ Hida Takayama บริเวณที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮิดะทาคายามะเป็นเมืองค้าขายที่คึกคักในอดีต วันนี้ได้รับการยอมรับอย่างง่ายดายด้วยสถาปัตยกรรม และเสน่ห์อันเก่าแก่ที่โดดเด่น ฮิดะทาคายามะเป็นส่วนที่สวยงามของประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ภาคเหนือตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น บริเวณนี้มีชื่อเสียงด้านทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติและน้ำพุร้อน Sanmachi Suji เป็นหนึ่งในเขตที่มีการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดในเขต Edo ในประเทศญี่ปุ่น ความงามตามธรรมชาติ และเสน่ห์ของถนนเหล่านี้พร้อมกับวัดต่างๆ ของฮิดะทาคายามะทำให้เมืองนี้มีชื่อเล่นว่า "ลิตเติ้ลเกียวโต"

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก           Gifu Washington Plaza หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 : โรงเรียนสอนทำอาหารจำลอง - สวนโนริทาเกะ - วัด Toganji Temple - ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า ไปเยี่ยมชม โรงเรียนสอนทำอาหารจำลองที่ ยามะ โนะ นากะ Yama no Naka และให้ท่านได้รับประสพการ์ณในการทำอาหารหรือขนมจำลองซึ่งมีหลายอย่าง เช่นการทำคัฟเค็ก เป็นต้น ท่านที่ชอบทำอาหารรับประทานเอง เป็นประสพการณ์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับการทดลองทำอาหารจำลองในแบบของคุณเอง จากนั้นนำท่านสู่ สวนโนริทาเกะ Noritake Garden ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเซรามิคญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในนาโกย่า เปิดให้บริการในปี ค.ศ.2001 เนื่องในโอกาสที่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาโนริตาเกะ ซึ่งก่อตั้งครบ100 ปี นอกจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องปั้นโอลด์ โนริตาเกะ ท่านยังสามารถทดลองวาดภาพได้ด้วย นอกจากนี้ร้านค้าโนริตาเกะซึ่งมีภาชนะและสินค้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารอย่างครบครัน, ร้านอาหารและร้านค็อฟฟี่ช็อปซึ่งใช้ภาชนะของโนริตาเกะก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน และยังมีสวนที่ถูกสร้างขึ้นในบริเวณโรงงานเดิมและแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของ บริษัท และผลิตภัณฑ์ ในโชว์รูมต่างๆผู้เข้าชมสามารถดูกระบวนการสร้างของพอร์ซเลนหรือเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิพิธภัณฑ์แสดงชิ้น Noritake เก่าเช่นแจกันกระป๋องและอาหารจากช่วงต้นทศวรรษ 1900 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันยังแสดงอยู่ด้วย

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดโทกันจิ Toganji Temple ในเขต Mot  oyama ของนาโกย่าในจังหวัดไอจิมีตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหกและมีรูปปั้นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสูง 15 เมตรที่วาดด้วยสีเขียวสดใส ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1532 โดยนักรบโอะ Nobunaga ชื่อโอริอาเพื่อเป็นเกียรติแก่ Nobuhide ของบิดาของเขา วัดนี้ตั้งชื่อตามชื่อพุทธะมรณกรรมของ Nobuhide เป็นวัดโซโตเซนนิกายของพุทธศาสนาญี่ปุ่นมีการเชื่อมโยงหลายแห่งในอินเดีย ภายในบริเวณวัด มี Shiva-Lingamและศาลเจ้าที่อุทิศให้กับเทพธิดาสรัสวดีซึ่งเป็นผู้มีเกียรติในงานเทศกาล Benzaiten และยังมีประตูสไตล์จีนที่ทำจากต้นสนโบราณ และป่าไม้ไผ่หนา ผ่านทางแคบซึ่งหันไปทางซ้ายผ่านประตูจีน ลงบันไดหินและคุณจะเห็นพระพุทธรูปนั่งอยู่ทางซ้ายของคุณ แท่นของภาพตกแต่งด้วยรูปปั้นพุทธแบบอินเดีย และยังมีมือทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่เป็นปฏิมากรรมยอดเยี่ยมอยูในพื้นที่สวนอันน่ารื่นรมย์นี้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ซาคาเอะ นาโกย่า Nagoya Sakae แหล่งช้อปปิ้งแถวนาโกย่าให้ท่านได้อิสระชม และซื้อสินค้ามากมายที่เพรียบพร้อมไปด้วยร้านรวงมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, อุปกรณ์เครื่องครัว, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง หรือเลือกลิ้มลองอาหาร และขนมสไตล์ญี่ปุ่นมีให้เลือกมากมาย

ค่ำ              อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก           Best Western Nagoya หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 : ปราสาทนาโกย่า - วัดโอสึคันนง - พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกยา

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะเยี่ยมชม ปราสาทนาโกย่า Nagoya Castle ตั้งอยู่ในเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น แรกเริ่มนั้น อิมะงะวะ อุจิชิกะ สร้างปราสาทขึ้นในเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2068 (ค.ศ. 1525) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2075 (ค.ศ. 1532) โอะดะ โนะบุฮิเดะ ได้แย่งชิงปราสาทจากอิมะงะวะ อุจิโทะโยะ แต่ภายหลังก็ปล่อยทิ้งปราสาทไว้ ในปี พ.ศ. 2153 (ค.ศ. 1610) โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ได้สั่งให้สร้างอาคารปราสาทขึ้นใหม่ในบริเวณเดิม การก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี 1612 บนยอดปราสาทมีรูปสลักปลาหัวเสือทองคำหนึ่งคู่ เรียกว่า "คิงชะจิ" เป็นเครื่องรางสำหรับป้องกันอัคคีภัย และยังกล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจขุนนางศักดินา รูปสลักคิงชะจิคู่นี้เคยถูกนำลงไปจัดแสดงในนิทรรศการเอ็กซ์โป 2005 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึงวันที่ 19 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2548 และนำกลับไปไว้บนยอดปราสาทในวันที่ 9 กรกฎาคมในปีเดียวกัน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปราสาทนาโกยาถูกเพลิงไหม้จากการทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 สิ่งของและเครื่องตกแต่งต่างๆ ในปราสาทเสียหายเป็นส่วนใหญ่ แต่มีภาพเขียนจำนวนมากรอดจากการถูกทำลายได้ การสร้างปราสาทขึ้นใหม่เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2502 ปราสาทที่เห็นในทุกวันนี้เป็นอาคารคอนกรีตสมัยใหม่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและลิฟต์ไว้ **หมายเหตุ ชมภายนอก** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโอสุคันนอน Osu Kannon Temple เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงในตอนกลางของนาโงยา Nagoya แรกเริ่มสร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ Kamakura Period 1192-1333 ในจังหวัดกิฟุ แล้วถูกย้ายมาตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 หลังจากนั้นพระอุโบสถได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซ้ำๆอย่างรุนแรง ดังนั้นอาคารปัจจุบันจึงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 20 วัตถุประสงค์หลักของวัดแห่งนี้ คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของเทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์ Kobo Daishi ภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ Shinpukuji Library ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสำเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิ Kojiki ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกำเนินของญี่ปุ่น

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกยา SCMAGLEY and Railway Park พิพิธภัณฑ์นี้นำเสนอ "ความก้าวหน้าทางรถไฟความเร็วสูง" ผ่านการแสดงสต็อกกลิ้งซึ่งรวมถึง Magnetic ของ Superconducting ยุคหน้ารวมทั้งประวัติของทางรถไฟด้วยคุณลักษณะอื่นๆ เป็นสถานที่เพื่อเรียนรู้ว่าทางรถไฟมีผลต่อสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของเราอย่างไร คนทุกรุ่นสามารถเพลิดเพลินกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทางรถไฟผ่านแบบจำลองและแบบจำลองมากมาย SCMAGLEV และ Railway Park มีเครื่องจำลองหลายแบบที่เหมาะสำหรับเด็กๆ และผู้ใหญ่เหมือนกันและการจัดแสดงนิทรรศการเหล่านี้ช่วยให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้กลไกเบื้องหลัง Shinkansen และ Supercontent Maglev ตลอดจนประวัติหรือทางรถไฟ เป็นพิพิธภุณฑ์การศึกษาใหม่สำหรับเด็กทุกวัย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้อุปกรณ์ "i-pod touch-wielo-ภาษา" แบบพูดได้หลายภาษาที่มีอยู่ในแผนกต้อนรับของพิพิธภัณฑ์ อีกด้วย

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           Best Western Nagoya หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : วันที่ 5 หมู่บ้านนินจา - ศาลเจ้าอิเสะ - เมะโตะอิวะ (หินแต่งงาน) - อิออน มอลล์

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะเยี่ยมชม หมู่บ้านนินจา อิงะ สายอิงะนั้นตั้งอยู่ในแถบจังหวัด Mie ชื่อว่า Iga Ueno ที่นี่มีประวัติศาตร์เกี่ยวกับนินจาหลงเหลือให้เราดูมากมายไม่ว่าจะเป็นการจำลองเมืองนินจาหรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์นินจาต่างๆ ถ้าท่านใดอยากสัมผัสวิถีนินจา รับรองว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็สามารถเพลิดเพลินไปได้

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าอิเสะ Ise Grand Shrine ISE JINGU เป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเป็นศาลเจ้าใน ลัทธิชินโต มีที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดมิเอะ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาลหรือตรงกับ พ.ศ. 539 เพื่อถวายความศรัทธาแด่เทพี อะมะเตะระซุ หรือเทพีแห่งพระอาทิตย์โดยตั้งแต่ ยุคอะซุกะ ทางราชสำนักจะส่งเจ้าหญิงหรือเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงที่ยังไม่ผ่านการเสกสมรสมาเป็นหัวหน้านักบวชหญิงหรือ ไซโอ ประจำศาลเจ้าอิเสะกระทั่งถึง ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้ ระบบไซโอจึงสิ้นสุดลงแต่ปัจจุบันทางราชสำนักก็ยังคงส่งเจ้าหญิงหรือเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงมาเป็นหัวหน้านักบวชหญิงโดยหัวหน้านักบวชหญิงคนปัจจุบันคือ ซะยะโกะ คุโระดะ หรืออดีตเจ้าหญิงซะยะโกะพระราชธิดาพระองค์เดียวใน สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ จักรพรรดิองค์ปัจจุบันซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้านักบวชหญิงสูงสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ศาลเจ้าอิเสะยังเป็นที่เก็บรักษากระจกศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นที่ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษก จากนั้นให้ท่านชม หินแต่งงาน เมะโตะ อิวะ Meto Iwa ซึ่งเป็นชื่อที่แปลว่าหินของสามีและภรรยา Meoto Iwa เป็นหินศักดิ์สิทธิ์สองก้อนที่เป็นตัวแทนของคู่สมรสในน่านน้ำนอกชายฝั่ง Futami ที่นำไปสู่จากใจกลางของ Ise City หินคู่มีการเชื่อมโยงโดย shimenawa, เชือกฟางข้าวมักจะแขวนอยู่ใต้ทางเข้าศาลเจ้า เชือกมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเหตุการณ์ชินโตในวันที่ 5 พฤษภาคมวันที่ 5 และเดือนธันวาคมเมื่อกระแสน้ำนั้นสงบ หนุ่มสาวที่แต่งงานใหม่ก็มักจะไปอธิษฐานขอพรตามความเชื่อที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของการสมรส หินสองก้อนในทะเลนี้ เป็นสัญลักษณ์คล้ายโทริอิ Torii (ประตู) สำหรับพระอาทิตย์ขึ้น หินสองก้อนเป็นตัวแทนของชายและหญิง: หินขนาดใหญ่ 9 เมตร สำหรับผู้ชายและหินขนาดเล็ก 4 เมตรสำหรับผู้หญิง หินสองก้อนเชื่อมต่อกันด้วยเชือก Shimenawa ยาว 35 เมตร คุณสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นระหว่างหินสองก้อนในระหว่าง เดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม ถ้าคุณโชคดีคุณสามารถมองเห็นภูเขาฟูจิในวันฤดูร้อนใน เดือนมิถุนายน นอกจากนี้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน จนถึง มกราคม คุณสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ระหว่างหิน ก่อนอำลาญี่ปุ่น ให้ท่านได้ช้อปก่อนกลับที่ อิออนมอลล์ ซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ที่ อิออน มอลล์ Aeon Mall Nagoya ทุกท่านจะต้องตะลึงในความยิ่งใหญ่ เพราะนอกจากจะมีห้างให้ท่านได้ช้อปแล้ว ยังมีกีฬา Outdoor ให้คุณหนูๆ ได้เล่นด้วย หากท่านใดมาญี่ปุ่นแล้วยังไม่ได้แช่ออนเซนที่แห่งนี้ก็มีบริการให้แช่ด้วยทั้งใหญ่โต และสวยงามของทุกอย่างจัดเตรียมให้ท่านพร้อมฟินเลยทีเดียว ที่เด่นอีกอย่างคือเขามี Tourist Centre ที่มีบอร์ดประกาศตารางเครื่องบินไว้ให้พร้อมโดยไม่ต้องกังวลเขาเตรียมพร้อมบริการนักท่องเที่ยวอย่างดีจริงๆ

ค่ำ              อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

จากนั้นพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นาโกย่า

วันที่ 6 : นาโกย่า - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

00:30 น.     ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG647

04:30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขโปรแกรม คลิก

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม. ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
 • ***หากท่านติดด่านตม. ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200 บาท /ท่าน  
  ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง                ☒  พาสปอร์ต                  ☐  วีซ่า

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก            

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระ งวดแรก 15,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

 

Information Partner